четвртак, 12. децембар 2019.

ČETIRI EVANĐELJA I JEVREJSKE POSLANICE

Za sve vas koji mislite da su četiri evanđelja za danas?? Jedan test vjere za vas, vjerujete li u Bibliju ili ne?? Jeste li pravi vjernici ili samo glumite da ste kršćani?

LUKA 12:33 Prodajte svoje imanje i dajte kao milodar! Pribavite sebi novčanike što ne stare; neprolazno blago u nebesima, gdje se kradljivac ne približava niti ga moljac kvari!

LUKA 6:30 Podaj svakome tko od tebe zatraži, a od onoga koji otima tvoje, ne traži natrag.

LUKA 18:22 A kad je to Isus čuo, rekao mu je: “Još jedno ti nedostaje. Prodaj sve što imaš i podijeli siromasima, pa ćeš imati blago u nebu; onda dođi i slijedi me!”

Evo i za one koji misle da su DJELA 2 za današnje vrijeme!

DJELA 2:44 I svi koji su vjerovali bili su zajedno i sve im je bilo zajedničko. 45 I prodavali su svoja imanja i dobra te dijelili svakome kako ima potrebu. 46 I ustrajali su složni svakodnevno u Hramu i od kuće do kuće lomili su kruh te zajedno uzimali.

E sad, ako niste prodali sve i dali siromasima, tada ste LICEMJERI i lažni vjernici jer velite da sljedite Isusa, a ustvari ste samo jaki na riječima, bez djela!

LUKA 6:.46 A zašto me zovete: ‘Gospode, Gospode,’ a ne činite ono što govorim?

Sad vjerojatno mislite kako sam ja zloban i nemam ljubavi, ali ja sam potpuno uvjeren da su četiri evanđelja, Djela 1-8, Hebrejima do Otkrivenja pisana IZRAELU, i NISU ZA DANAŠNJE VRIJEME MILOSTI. Naš Apostol je Pavao koji je poslan POGANIMA (u današnje vrijeme i nevjerni Izrael je za Boga poganski). Mene ne zanimaju vaši osječaji kao što me i ne zanimaju moji vlastiti, mene zanima što veli riječ Božja. Evo stihova koji potvrđuju zdrav nauk.

APOSTOL PAVAO (USKRSLI ISUS KRIST ZA DANAŠNJE VRIJEME MILOSTI)

GALAĆANIMA 2:7 Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje NEOBREZANJA, kao Petru evanđelje OBREZANJA.

RIMLJANIMA 15:8 Ali govorim: Isus Krist je BIO poslužitelj OBREZANIH radi istine Božje, da potvrdi obećanja dana očevima,

2.KORINĆANIMA 5:16 Zato od sada ne poznajemo nikoga po tijelu. Ako li smo i poznavali Krista po tijelu, ipak ga sada više NE POZNAJEMO.

EFEŽANIMA 2:11 Zato se sjećajte kako ste nekoć vi bili Pogani po tijelu, nazivani Neobrezani od onih koji se nazivaju Obrezani, što im je na tijelu rukom učinjeno, 12 i da ste u ono vrijeme bili BEZ KRISTA, otuđeni od izraelskoga građanstva i stranci Savezima obećanja,

RIMLJANIMA 11:25 Jer ne bih htio, braćo, da vi ne budete upućeni u ovu tajnu, kako ne biste bili sami pred sobom mudri, jer se IZRAELU dogodila djelomična sljepoća dok ne uđe punina POGANA. 26 I tako će sav IZRAEL biti spašen, kao što je zapisano: “Sa Siona će doći Osloboditelj i otkloniti bezbožnost od JAKOVA. 27 Jer ovo je moj savez s njima, kad oduzmem grijehe njihove.”

EFEŽANIMA 3:2 Ako ste čuli za provedbu milosti Božje koja mi je dana za vas, 3 kako mi je otkrivenjem obznanjena tajna .... 9 i osvijetliti svima što je zajedništvo tajne koja od početka svijeta bijaše skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu .

ISUS U ČETIRI EVANĐELJA

MATEJ 15:22 I gle, došla je žena, Kanaanka, iz onih krajeva i zavapila je k njemu govoreći: “Smiluj mi se, Gospode, Sine Davidov! Moja je kći teško opsjednuta đavlom!” 23 Ali joj on nije odgovorio ni riječi. Nato su njegovi učenici prišli i preklinjali ga govoreći: “Otpusti je jer viče za nama!” 24 A on im je odgovorivši rekao: “Nisam poslan drugima, već samo k izgubljenim ovcama doma IZRAELOVA!”

MATEJ 19:28 A Isus im je rekao: “Uistinu vam kažem da ćete vi koji me slijedite u preporodu, kad Sin čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi DVANAEST PLEMENA IZRAELOVIH.

MATEJ 23:1Tada je Isus progovorio mnoštvu i svojim učenicima 2 rekavši: “Pismoznanci i farizeji sjeli su na MOJSIJEVU stolicu. 3 Sve dakle što vam kažu da držite, TO DRŽITE I ČINITE, ali ne činite po njihovim djelima, jer govore a ne čine;

IVAN 4:22 Vi štujete što ne poznajete; mi štujemo što poznajemo, jer je spasenje od ŽIDOVA.

IZRAELSKI APOSTOLI ZA VRIJEME DJELA 1-8 I ZA BUDUĆE DOBA KOJE DOLAZI NAKON DANAŠNJEG DOBA MILOSTI. ZA VRIJEME PAVLA OSTALI SU U SVOM ŽIDOVSKOM PROGRAMU KOJI NIJE U OPERACIJI DANAS.

DJELA 21:20 Kad su oni to čuli, slavili su Gospoda te su mu rekli: “Vidiš, brate, koliko je tisuća ŽIDOVA koji su povjerovali i svi su revnitelji ZAKONA. 21 A o tebi su bili obaviješteni da sve Židove koji su među Poganima poučavaš da napuste MOJSIJA govoreći im da ne moraju obrezivati svoju djecu niti hoditi po običajima.

JAKOV 1:1 Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Krista, DVANAESTERIM PLEMENIMA u raseljeništvu, pozdrav.

1.PETROVA 1:13 Zato opašite bokove svoga uma, budite trezveni i do kraja se nadajte MILOSTI koja će vam se DONIJETI PRI OTKRIVENJU Isusa Krista.

HEBREJIMA 8:8 Jer nalazeći im krivnju, kaže: “Evo, dolaze dani, govori Gospod, te ću s domom IZRAELOVIM i s domom JUDINIM sklopiti novi savez. 9 Ne poput Saveza kakav sam učinio s očevima njihovim u dan kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske. Budući da oni nisu ostali u mojem savezu, i ja sam njih zanemario, govori Gospod. 10 Jer ovo je Savez koji ću sklopiti s domom IZRAELOVIM nakon onih dana, govori Gospod: Zakone ću svoje staviti u njihovu pamet i upisati ih u srca njihova. I bit ću im Bog, a oni će biti moj narod.

1.PETROVA 2:9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, NAROD sveti, narod osobit da objavljujete krijeposti onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svjetlost:

TKO GOVORI U BIBLIJI, KOME GOVORI I JESTE LI VI U GRUPI SLUŠATELJA?ZATO DA BI RAZUMJELI BIBLIJU MORATE ISPRAVNO RAZDVAJATI ŠTO JE PISANO NAMA POGANIMA U DOBA MILOSTI, A ŠTO JE PISANO IZRAELU KAO NARODU BOŽJEM. BUDUĆI DA DANAS NEMA BOŽJEG IZRAELA, TADA SE NA NAS ODNOSI ONO ŠTO APOSTOL PAVAO PIŠE JER JE ON APOSTOL NEOBREZANIH. DANAŠNJI IZRAEL JE ISTO NEOBREZAN JER NISU BOŽJI NAROD. KADA BOG ZAVRŠI SA NEOBREZANIMA, TADA ĆE OPET NASTAVITI SA BOŽJIM NARODOM KOJI ĆE SE PONOVNO UZDIĆI. DANAS SMO U DOBA MILOSTI I O TOME ČITAMO U RIMLJANIMA DO FILEMONA. KADA TO DOBA TAJNE ZAVRŠI, A TAJNA JE ZATO JER JE BILO SKRIVENO PRIJE SPASENJA PAVLA, TADA ĆE BOG NASTAVITI SVOJ PROROĆKI PROGRAM KOJI JE ZAUSTAVLJEN. ČITAJUĆI DANIEL 9:24-27 VIDIMO DA JE NAKON USKRSNUĆA TREBALA DOĆI POSLJEDNJA SEDMICA TJ 7.GODINA VELIKIH NEVOLJA (70-TI TJEDAN). BUDUĆI DA NIJE, BOG JE UVEO NOVI PROGRAM MILOSTI GDJE NEMA RAZLIKE IZMEĐU POGANA I ŽIDOVA. TAJ PROGRAM TRAJE VEĆ 2000. GODINA. NAKON PROGRAMA TAJNE MILOSTI DOLAZI POSLJEDNJIH 7. GODINA VELIKIH NEVOLJA KOJE ČITATE U OTKRIVENJU GDJE ĆE SE IZRAEL UZDIĆI I PROČISTITI, NAUK ZA NJIH KOJI TREBAJU SLIJEDITI JE PISAN U POSLANICAMA HEBREJIMA DO OTKRIVENJA. A NALAZI SE I 4.EVANĐELJA I U DJELIMA 1-8.BUDITE JAKO OPREZNI KADA ČITATE 4.EVANĐELJA, DJELA 1-8 I POSLANICE HEBREJIMA DO OTKRIVENJA. JER SU TE POSLANICE NAMIJENJENE IZRAELU, A NE NAMA DANAS. APOSTOL PAVAO JEDINI UČI DA SMO SPAŠENI MILOŠĆU KROZ VJERU U KRISTA I NJEGOVO DJELO NA KRIŽU. ON JEDINI UČI DA SMO SPAŠENI KROZ PAD IZRAELA, A NE RAST IZRAELA (KAO ŠTO JE PISANO PRIJE OTKRIVENJA TAJNE). PAVAO NAS JEDINI UČI DA NISMO POD ZAKONOM. PAVAO ISTO TAKO UČI DA SU DUHOVNI DAROVI NESTALI. KADA TO SVE SHVATITE, BIBLIJA ĆE POSTATI PUNO JEDNOSTAVNIJA KNJIGA. CIJELA BIBLIJA JE DANA ZA UČENJE, ALI NIJE CIJELA ZA NAS DA JU SLIJEDIMO U NAUKU.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.