четвртак, 12. децембар 2019.

DANILO 9. POGLAVLJE

Prorok Daniel kaže: 24 Sedamdeset je sedmica (490 godina) određeno nad tvojim narodom (Izraelom) i nad tvojim svetim gradom (Jeruzalemom) da se dovrši prijestup i da se učini kraj grijesima (Isus kao žrtva za grijeh), i da se izvrši pomirenje zbog nepravednosti i uvede vječna pravednost (Tisućljetno kraljevstvo Izraela na zemlji), i da se zapečati viđenje i proročanstvo (sve ispuni) i da se pomaže Sveti nad svetima (Isus Krist).25 Zato znaj i razumij: od časa kad je izašla zapovijed (Vjerojatno Kralja Artakserksa) da se vrate i sagrade Jeruzalem do Mesije Kneza bit će sedam sedmica i šezdeset i dvije sedmice (sveukupno 69 sedmice-483 godine); i bit će opet sagrađe trg i zid, i to u tjeskobna vremena. 26 A poslije šezdeset i dvije sedmice (od izgređenog Svetišta 7 plus 62 sedmice, sveukupno 69 sedmica) Mesija će biti pogubljen, ali ne zbog sebe. I narod kneza (Antikrista) koji će doći razorit će grad i svetište: Tada će s poplavom doći njegov kraj, a sve do kraja bit će rat i određena pustošenja. 27 On (Antikrist) će potvrditi savez sa mnogima na jednu sedmicu (zadnjih 7 godina); a usred sedmice (sredina sedmice, 3.5 godina) prekinut će žrtvu i prinos. a zbog širenja gadosti on će pustošiti, i to sve do svršetka, da se na pustoš izlije ono što je određeno.

Objašnjenje:


Od trenutka kad je izašla zapovijed da se sagradi Hram određeno je 70 sedmica da sve bude dovršeno. Jedna godina se računa za jedan dan. Svetište će biti sagrađeno za 7 sedmica tj 49 godina, a Krist će biti pogubljen nakon 7 sedmica i 62 sedmice, to znaći nakon 69 sedmica (483 godine). Kroz Sveto Pismo razumijemo da je 69 sedmica ispunjena, isto tako znamo da zadnja sedmica nije još došla. Nakon Kristove smrti na križu trebala je početi zadnja sedmica. U Djelima 2:16-20 čitamo kako Petar propovjeda Izraelcima da dolazi posljednja sedmica. Bili su spremni na Velike Nevolje i na dolazak Antikrista. 


Antikrist dolazi u posljednjoj sedmici, uspostavlja mir sa Izraelom nakon ratova i bit će pogubljen, ali će uskrsnuti u sredini sedmice, i sjesti će u Hram predstaviti se kao Bog tj Krist i zavesti će mnoge. Sotona će se utjeloviti u Antikristu, i biti će nesveto trojstvo (Sotona, Antikrist i lažni prorok). (2.Sol 2:3-11, Mat 24:4-31, Luka 21:20-28, 1.Iv 4:1-3, Otk 13 1-18, Otk 17:8-13, Ez 28:1-11, Dan 7:20-25, Dan 8:8-14, Dan 11:28,31-38, Zah 11:16-17, Iza 10:5-7, 12-14, Mih 5:5,6, Nah 1:11, Iza 30:31-33.)


Da bi ovo shvatili, i gdje smo mi u tome svemu treba pravilno razdvajati riječ istine (Bibliju). Budući da Bog ne laže, a mi vidimo da se sedamdeseta sedmica nije ispunila, a trebala se prije 2000. godina. Nešto se novo dogodilo, nešto tajno i skriveno. Između 69 sedmice i 70 sedmice Bog je umetnuo novi program, koji se nigdje ne spominje u proročanstvu, niti jedan stih u Starom zavjetu ili u četiri evanđelja ne spominje ovo doba Milosti. 


Ta tajna je otkrivena Apostolu Pavlu, gdje samo u njegovim poslanicama piše za ovo doba Milosti. Spasenje po vjeri, ne po djelima. Izrael je pao, spasenje ide poganima direktno kroz Krista, ne kroz Izrael. U Starom zavjetu pogani se uvijek spašavaju kroz Izrael, jer je Izrael bio posrednik i sveto svećenstvo. Bog u vrijeme milosti gradi Novo tijelo gdje nacija ne predstavlja ništa, mi danas ne idemo u Jeruzalem štovati Boga. Bog izgrađuje danas tijelo koje će vladati u nebesima, gdje su danas Đavli koji okupiraju taj prostor. Kada Bog završi sa ovim programom Milosti tada će nastavit tamo gdje je stao, tj počinje posljednja sedmica, 70. Danielov tjedan. Nauk za posljednju sedmicu čitate u Hebrejima do Jude, a događaje čitate u prvenstveno u Otkrivenju. Budući da Izraelovo nacionalno spasenje dolazi na drugi Kristov dolazak, tj kad 70 sedmica bude ispunjena, tada će i oni primiti Milost Božju. Zato u Jakovu piše vjera i djela, što je kontradiktorno Pavlovim poslanicama. Razlog je naravno što nije pisano za isto doba i što nije pisano za iste ljude.


Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.