четвртак, 12. децембар 2019.

DISPENZACIONALIZAM

Dispenzacionalizam (doslovno tumačenje Biblije) i Savezno/Zamjenska teologija (alegorijsko tumačenje Biblije) su dva različita biblijska pogleda unutar kršćanstva koji se protive jedno drugom. Dispenzacionalizam i Savezno/Zamjenska teologija su kao ulje i voda - jednostavno se ne miješaju zajedno. Skoro svaka denominacijska grupa se danas drži Savezno/Zamjenske teologije. Sve te crkve vjeruju da je Crkva zamjenila Izrael, i da žive pod Novim Savezom koji je obećan Izraelu. Oni ne razdvajaju pravilno riječ istine, i stoga ne mogu vidjeti da Bog još uvijek ima budući plan za Izraelski narod. Sve te denominacije vjeruju da su Savezi i obećanja koja su dana Izraelu prenesena na Crkvu.

To popularno, ali krivo učenje se zove Savezna teologija ili Zamjenska teologija. Jednostavno rečeno: krivo naučavanje da je Tijelo Kristovo zamjenilo Narod Izrael. Da bi potvrdili svoj nauk moraju naveliko alegorizirati Pismo ili produhoviti stihove.

Suprotno takvom alegorijskom shvaćanju Biblije, Dispenzacionalizam (Mid-Acts, sredina Djela Apostolskih) vjeruju da je Crkva (nema razlike između židova i pogana) nova agencija stvorena od Boga sa posebnom svrhom i sudbinom koja je različita od Izraela, a ipak oboje su dio Božje kuće. Narod Izrael su zemaljski ljudi sa zemaljskim obećanjima (Post 12:1-3; Post 13:14-17; Post 17:1-9), dok Crkva Tijelo Kristovo su nebeski ljudi sa nebeskim obećanjima (Flp 3:20; Kol 1:5; 1.Sol 4:16; 2.Kor 5:1,2; Ef 1:3). Obe agencije su stvorene sa svrhom Božjom i sa ciljem da se dovrši buntovništvo koje je započeo Lucifer na nebu i na zemlji.

Postoji više grana Dispenzacionalizma, kao što i postoji više denominacija unutar Savezno/Zamjenskih teoloških grupa. I da bude još više zbunjujuće postoje neki koji se nazivaju “dispenzacionalisti” koji ustvari nemaju veze sa dispenzacionalizmom jer miješaju Izraelski program sa današnjom Crkvom. Pravilan dispenzacijski pristup (Mid Acts) prema KJV Bibliji je potpuno različit od drugih krivih dispenzacijskih stajališta. Mid Acts naučava da je današnja Crkva Tijelo Kristovo nastala u Djelima 9 sa Apostolom za pogane Pavlom. U KJV Bibliji “savezi” se odnose samo na Izrael. “Savez” je ugovor (sporazum) između dvije stranke. Na primjer: Abrahamov Savez je zapečaćen između Abrahama i Boga u Postanku 15 i 17. Obrezanje na tijelu je vječan znak Izraelskog Saveza. Neke klauzule Abrahamovog Saveza su došle na snagu odmah, neke malo kasnije, a neke se još trebaju ispuniti. Zatim Mojsijev Savez, je bio ugovor između Boga i naroda Izraela preko Mojsija; Ugovor je zahtijevao poslušnost svih 613 zapovijedi da bi Izrael bio blagoslovljen (Izlazak 15:26). Drugim riječima, Mojsijev Savez je bio uvjetan i ovisio je o Izraelovoj poslušnosti Zakona. I to prepoznajemo u kontekstu kada Bog djeluje kroz uvjetan Savez (ugovor) sa strankom, i tada to ovako izgleda i tako prepoznajete u Pismu: “AKO činiš.......TADA.......!”

Dok Dispenzacionalizam ne znači Savez. Dispenzacija nije ugovor između dvije stranke, nego Bog jednostavno UDJELJUJE (dispenzira) upute i instrukcije čovječanstvu po poručiteljima. Za sadašnju dispenzaciju milosti, Bog je odabrao Pavla kao svog poručitelja odvojeno od Isusovih 12 apostola (koji su za apostoli za narod Izrael - Mat 19:28). Pavao je apostol za pogane. Bog nije učinio Savez sa Pavlom i mi pogani vjernici nismo u Savezu sa Bogom. Mi danas nemamo uvjetne blagoslove, jedini uvjet koji je na snazi, je za nevjernike da povjeruju u Kristovo dovršeno djelo za spasenje. Crkva danas nije Izrael, niti je zamijenila Izrael, niti mi Tijelo Kristovo imamo pravo uzeti obećanja koja je Bog obećao Izraelu. Danas, Crkva Tijelo Kristovo je sastavljena od ljudi iz svih naroda na zemlji, ali većinom od pogana jer “djelomićno slijepilo je zadesilo Izraela sve dok ne uđe punina pogana” (Rim 11:25). Udovi Tijela Kristovog su svi oni koji su povjerovali u evanđelje koje je nam je Pavao predao, Kristovo evanđelje Milosti (1.Kor 15:1-4), po otkrivenju Isusa Krista (Gal 1:11,12), bez obzira je li židov ili poganin (Rim 1:16).

Trenutno sada živimo u Dispenzaciji Milosti (Ef 3:2). Danas, Bog je u procesu izgrađivanja Tijela Kristovog (1:Kor12:27; Rim 11:25; Ef 4:13), i učinio je Pavla glavnog graditelja (1.Kor 3:10). Apostol Pavao je od Boga postavljen kao učitelj za pogane (2.Tim 1:11). Ono što Pavao piše (Rim -Fil) je nauk tajne koji je bio skriven prije Djela 9, a odnosi se prvenstveno za nas kao temeljni nauk za ovo doba koje se ne ubraja u Izraelski proročki program (Rim 16:25; 1.Kor14:37; 2.Tim 2:15). Naravno, cijela Biblija nam je dana za učenje, ali trebamo pravilno razdvajati koje se zapovijedi odnose na nas, a koje ne. Nakon završetka ovog programa Milosti, Bog će nastaviti svoj program tamo gdje je stao (Dj 9), i Danielov 70-ti tjedan će započeti. Bog će nastaviti svoja djelovanja sa Izraelom i završiti će svoj Savez sa narodom Izraelom.

Savezna/Zamjenska Teologija sadrži jedan od ovih pogleda na Crkvu Tijelo Kristovo (što je naravno netočno):

-Duhovni Izrael
-Alegorijski Izrael
-Zamjenski Izrael
-Ili je prihvatio Izraleske Saveze i umetnuvši ih u Crkvu

Prema tome, Savezno/Zamjenska Teologija stavlja čovjeka pod princip“Ako...Tada...” u odnosu na Gospoda, što je totalno netočno jer Bog danas ima odnos po principu Milosti prema svim ljudima zbog Kristove zasluge na Kalvarijskom križu. Stoga, Savezno/Zamjenska teologija je neprijatelj istinskog Dispenzacionalizma. Savezno/Zamjenska teologija zahtijeva neiskreno “spiritualiziranje” Božjih obećanja tako da Crkva zamijeni Izrael. I u tom slučaju takvi “Savezno/Zamjenski” učitelji griješe zato što zahtijevaju obećanja koja nisu obećana nama, niti se odnose na nas. A najgore od svega što te stavljaju pod tzv “kršćanski” Zakon, kao npr “ako ne činiš.....tada nećeš biti spašen”!

Dok, KJV Mid Acts Dispenzacionalizam uzima potpuno doslovnu interpretaciju Pisma. Istinski Dispenzacionalizam prepoznaje i razlikuje stvari u Bibliji koje su drugačije između Crkve i Izraela, Proroštva i Tajne, i ne miješa dvije različite agencije, niti njihove različite programe.

U knjizi koja je pisana HEBREJIMA -- u Heb 8:10-12 jasno piše da je Novi Savez između Boga i Izraela. Što je još jasnije objašnjeno u Jeremiji 31:31.33; Ezekielu 36:24-27. Mi nismo Izrael, niti je Izrael Crkva Tijelo Kristovo. Pravilno razdvajanje KJV Biblije jasno naučava da Bog nije zauvijek odbacio Izrael (Rim 11:1-5; Rim 11:25-27), i da će Bog dovršiti ono što je započeo sa Izraelom tako što će ispuniti svoja obećanja koja je obećao u Starom Zavjetu. Ali to se neće dogoditi dok ne završi ovo doba Milosti, i kada Bog dovrši svoj program tajne sa poganima tada će započeti sedmo-godišnja Nevolja gdje će Bog zaključiti svoje djelovanje sa Izraelom. Kad završi doba Milosti, Zakon će opet doći na snagu (Mat 23:1) s time da će Izraelski vjernici biti osnaženi zakonom u srcu, jer će ih Duh Sveti tjerati i osnažiti da vrše zakon Božji, kao što je i Bog obećao u Starom Zavjetu. Knjige Hebrejima-Otkrivenje su nauk koji je pisan za buduće Nevolje, tada se očituje Antikrist i početak Jakovljevih Muka. Dakle, ukratko Dipenzacionalizam i Savezno/Zamjenska Teologija se ne smije miješati. Dispenzacionalizam uči da Bog ima budući plan za Izrael, Savezno/Zamjenska teologija uči da je Crkva zamijenila Izrael što je potpuno krivo i nebiblijski. Dispenzacionalizam uzima biblijske stihove literalno i razlikuje Crkvu od Izraela, dok Savezna/Zamjenska teologija alegorizira stihove tako što buduća obećanja Izraelu koja se trebaju ispuniti stavlja u kontekst današnjeg vremena za Crkvu što je naravno neispravno i netočno.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.