четвртак, 12. децембар 2019.

IDENTITET

Većina ljudi miješa ta dva pojma u Bibliji, Jako je bitno razumjeti razliku između identiteta i trenutnog stanja vjernika. Naš identitet je naše spasenje, ono što nam je Bog besplatno dao onoga trenutka kad smo povjerovali, a naše trenutno stanje ima veze sa našom službom tj posvećenjem nakon spasenja. Ne smije se miješati spasenje i služba vjernika tj novi identitet i trenutno stanje vjernika. Istina je da kad vjernik spozna tko je u Kristu (IDENTITET), tada će imati i snažniji duhovni hod (STANJE). Naše stanje se mijenja, ali naš identitet se nikad ne mijenja. Znamo da se naše zdrastveno stanje mijenja, nekad smo dobro, nekad smo loše, ali naš identitet je uvijek isti. Tako je i kod vjernika, nekad smo bolji kršćani, nekad nismo, ali smo kršćani jer je to naš novi identitet u Kristu.

Evo sad ćemo vidjeti kako Biblija to objašnjava:

1.Korinćanima 5:7 Očistite dakle stari kvasac da budete novo tijesto (STANJE) kao što jeste beskvasni, jer je i Krist naša Pasha žrtvovana za nas. (IDENTITET) Rimljanima 6:1 Što ćemo, dakle, reći? Hoćemo li nastaviti u grijehu da se milost umnoži? (STANJE)

2. Bože sačuvaj! Mi koji smo umrli grijehu (IDENTITET), kako li ćemo još živjeti u njemu? (STANJE)

3. Ili ne znate da svi mi koji smo kršteni u Isusa Krista, u smrt smo njegovu kršteni? (IDENTITET)

4. Dakle, s njime smo ukopani po krštenju u smrt da bi, kao što je Krist bio uskrsnut od mrtvih po slavi Očevoj (IDENTITET), isto tako i mi hodili u novini života (STANJE).

5. Jer ako smo zajedno srasli u sličnosti smrti njegove, bit ćemo i u sličnosti uskrsnuća njegova; (IDENTITET)

6. znajući ovo, da je naš stari čovjek s njim razapet da se uništi ovo tijelo grijeha (IDENTITET), da više ne robujemo grijehu. (STANJE)

7. Jer tko je umro, oslobođen je od grijeha. (IDENTIET)

8. Ali ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo s njime i živjeti, (IDENTITET)

9. znajući da Krist, uskrsnut od mrtvih, više ne umire; smrt više njime ne gospodari. (IDENTITET)

10. Jer onaj koji je umro, umro je grijehu jedanput zauvijek; a onaj koji živi, Bogu živi. (IDENTITET)

11. Tako i vi smatrajte sebe doista mrtvima grijehu, a živima Bogu po Isusu Kristu, Gospodu našemu! (IDENTITET)

12. Zato neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu, da ga slušate u požudama njegovim; (STANJE)

13. niti predajte svoje udove grijehu kao oruđe nepravednosti, nego predajte sebe Bogu, kao oni koji ste od mrtvih oživjeli, i svoje udove Bogu kao oruđe pravednosti! (STANJE)

14. Jer grijeh neće vama gospodariti, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću. (IDENTITET)

15. Što, dakle? Hoćemo li griješiti, zato što nismo pod Zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj! (STANJE)

16. Ne znate li da ako se kome predajete za sluge, na poslušnost, da ste sluge onoga koga slušate: bilo grijeha, na smrt, ili poslušnosti, na opravdanje? (STANJE)

17. Ali hvala Bogu da ste, iako ste bil sluge grijeha, od srca poslušali onaj oblik nauka koji vam je predan (IDENTITET)

18. i, oslobođeni od grijeha, postali ste sluge pravednosti. (IDENTITET)

19. Govorim na ljudski način zbog slabosti vašega tijela; jer kao što ste nekoć svoje udove predali za sluge nečistoći i
bezakonju na bezakonje, tako sada predajte svoje udove za sluge pravednosti na posvećenje. (STANJE)

20. Jer kad ste bili sluge grijeha, bili ste slobodni od pravednosti. (IDENTITET)

21. Kakav ste plod tada imali u onome čega se sada stidite? Jer je svršetak toga smrt. (IDENTITET)

22. Ali sada, pošto ste oslobođeni od grijeha i postali sluge Božje, imate svoj plod na posvećenje, a svršetak život vječni. (IDENTITET)

23. Jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodu našemu. (IDENTITET) 1.Korinćanima 6:19 Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga te niste svoji? (IDENTITET)

24. Jer ste cijenom otkupljeni. (IDENTITET) Stoga proslavite Boga u svome tijelu i svome duhu, koji su Božji! (STANJE) Kološanima 3:9 Ne lažite jedan drugome (STANJE), jer ste svukli starog čovjeka s njegovim djelima, (IDENTITET) 10 a odjenuli ste novoga koji je obnovljen u spoznaji prema slici onoga koji ga je stvorio. (IDENTITET) 11 Gdje nema ni Grka ni Židova, obrezanog ni neobrezanog, barbara, Skita, roba ni slobodnjaka, nego je Krist sve, i u svemu. (IDENTITET) 12 Odjenite se, dakle, kao izabrani Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrostivost, poniznost, krotkost i podnošljivost! (STANJE) Efežanima 5:8 Jer ste nekoć bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodu: (IDENTITET) hodite kao djeca svjetla; (STANJE) Kološanima 3:1 Ako ste dakle uskrsnuli s Kristom (IDENTITET), tražite ono što je odozgo, gdje Krist sjedi zdesna Bogu (STANJE)

Priklanjajte se onome što je odozgo, ne onome što je na zemlji. (STANJE)

Jer ste umrli i vaš je život skriven s Kristom u Bogu. (IDENTITET)

Kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti u slavi. (IDENTITET)

Usmrtite, dakle, vaše udove koji su na zemlji: bludništvo, nečistoću, požudu, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo. (STANJE)

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.