четвртак, 12. децембар 2019.

ISUSOVO DELO

ZAŠTO SE MENE TIČE TKO JE ISUS KRIST I ŠTO JE UČINIO ZA MENE ? ISUS KRIST, GOSPODAR JE ŽIVOTA, SPASITELJ, KOJI JE SVOJOM KRVLJU OTKUPIO NAŠE GRIJEHE

Što to znači za mene?

Živimo živote, svatko na svoj način, ustajemo se, školujemo se, radimo, ljubimo, svađamo se, spavamo, jedemo, ženimo se, rastajemo se, ratujemo, padamo, ustajemo, umiremo. A koji je smisao života?

Kada umreš, znaš li kamo ideš? Ljudima je određeno jedanput se roditi i jedanput umrijeti, a nakon toga svatko bez iznimke dolazi na Božji SUD: Kao što je ljudima određeno jedanput umrijeti, a nakon toga dolazi Sud Hebrejima 9:27 Riječ Božja kaže ti sada:

TI SI GREŠNIK, NEMA PRAVEDNOGA NI JEDNOGA, POSTOJI KAZNA ZA GRIJEHE, A TO JE GORJETI VJEČNO U JEZERU VATRE. Isus Krist je umro i platio kaznu za tvoje grijehe, nudeći ti spasenje kao besplatan dar, dobivamo ga SAMO VJEROM, BEZ NAŠIH DJELA.

POVJERUJ: Evanđelje spasenja je vjera u Gospoda Isusa Krista i to što je napravio na križu, vjera u njegovo završeno djelo, da je umro za tvoje grijehe i treći dan uskrsnuo,da je platio svojom krvlju sve tvoje grijehe.

SPAŠEN SI MILOŠĆU KROZ VJERU

U kome imamo otkupljenje po njegovoj krvi, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti Efežanima 1:7 Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist, prema Pismima, umro za naše grijehe i da je bio pokopan, i da je treći dan, prema Pismima uskrsnuo 1 Korinćanima 15:3-4 Jer milošću ste spašeni po vjeri; i to nije od vas: Božji je to dar; ne po djelima da se nebi tko hvastao Efežanima 2:8-9 Jer ga je On učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja 2 Korinćanima 5:21

Kada nas djela opravdavaju?

Suprotno od vjere je sumnja. Vjera je uvijek potrebna za spasenje duše. Sumnja prema Bogu kod spasenja je neprihvatljiva. Također, Božja milost je uvijek potrebna za spasenje duše. Naša dobra djela su kao prljavi dronjci pred pravednim Bogom i nemoćna su da nas spase; nama je neophodna i nužna milost Božja. Ali postoji konfuzija kod većine ljudi što se tiće "dobra djela" kod plana spasenja. Ta konfuzija se događa kada jasni stihovi iz Jakova 2:24,26 usporedimo sa jasnim stihovima iz Pavlovih poslanica u Rimljanima 4:5 i Efežanima 2:8,9.

JAKOV 2:24 Vidite, dakle, da se čovjek opravdava djelima, a ne samo vjerom. - 26 Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

RIMLJANIMA 4:5 ali onomu koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika,
njegova se vjera uračunava u pravednost,

EFEŽANIMA 2:8 Jer milošću ste spašeni, po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar! 9 Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao.

Ovi stihovi jasno ukazuju na proturječnost i stvaraju teološku suprotnost. Ali pastori i svećenici su učeni na svojim fakultetima da je to samo imaginarna kontradikcija i da ustvare znače jednu te istu stvar; bijelo je crno; gore je dolje. Ja im naravno ne vjerujem.

Teološka suprotnost je zato što stihovi jasno govore: opravdanje po vjeri i djelima ili opravdanje po vjeri bez djela. Jednostavnim čitanjem ovih stihova imamo naizgled nepomirljive kontradikcije osim ako ne shvatimo da Jakov nije naučavao isto evanđelje koje je dano Pavlu, a to se ne uči na poznatim teološkim fakultetima što nije ništa novo pod suncem, sjetite se samo učenih farizeja i pismoznanaca, hrpa heretika kao i danas.

Pavao nas uči svoju vjeru u Rimljanima 3, koja se temelji na pomirilišnoj plači Isusa Krista na križu. Njegova krv je platila sve naše grijehe (Rimljanima 3:24-26). Budući da njegova vjera ovisi samo o dovršenom i potpunom Kristovom djelu, grešniku ne preostaje ništa drugo osim da vjeruje. Naravno da Jakov nije mogao razumjeti te nove informacije zato što je Jakov najvjerovatnije pisao poslanicu prije otkrivenja Tajne koja je objavljena Pavlu. Jakovu nije bilo otkriveno Kristovo evanđelje Božje milosti, a nije ni bilo potrebno jer su Jakov i malo stado očekivali još samo 7 godina velikih nevolja da mogu ući u počinak tj milenijsko Izraelsko Kraljevstvo koje je bilo prorokovano kroz cijeli Stari zavjet Izraelu. Ali nešto je prekinulo i pauziralo njihov proročki sat, nešto tajno je Bog udjelio, vremenski period i dispenzaciju Milosti skrivenu do tada, ali to nema veze sa Jakovom. Jakov opisuje svoju vjeru u jedinog Boga, Isusa Krista kao židovskog Mesiju i vršiti sav Zakon u milosrđu osnaženi Duhom Svetim koji ih tjera da vrše Zakon (Jakov 2:13, Jeremija 31:31-33).

JAKOV 1:22 Ali budite izvršitelji riječi, a ne samo slušatelji koji zavaravaju sami sebe.

JAKOV 2:19 Ti vjeruješ da je Bog jedan? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i drhte.

Jakov naučava isto što je i Isus učio za vrijeme svoje zemaljske službe kad je došao pod
zakonom da ispuni obećanja dana narodu Izraelu.

IVAN 14:21 Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. Iako djela nikada nisu mogla spasiti grešnika, djela su bila obavezna pod Zakonom da bi se potvrdila njihova vjera prema Bogu. Po vjeri su morali činiti djela koja je Bog zahtijevao. U Hebrejima 11 imamo opisano većinu starozavjetnih vjernika koji su po vjeri činili djela i tako ugodili Bogu. Činili su ono što im je Bog tada objavio. Budući da Jakovljeva vjera ovisi o poslušnosti Zakonu prema zapovjedima Mesije, tada je uistinu vjera bez djela mrtva i isprazna. Djela su bila obavezna za opravdanje prije propovjedanja Isusa Krista po otkrivenju Tajne koja je objavljena Pavlu, apostolu za pogane (Rim 16:25).
U poslanici Hebrejima se očito vidi da čovjek može izgubiti buduće spasenje. Ali poslanica Hebrejima nije pisana nama poganima za današnje vrijeme Milosti. Jer da je pisana za nas, tada bi spasenje bilo uvjetno i pod novim zakonom. Samo ime poslanice govori kome je pisana - IZRAELCIMA.

Treba naglasiti da su to židovski vjernici koji su povjerovali u svog Mesiju u 4.evanđelja i koji su primili Duha Svetoga u Djelima 2, govorimo o vjernicima, a ne nevjernicima kako neki uče koji iskrivljuju riječ Božju zbog neznanja.
Isto tako je bitno naglasiti da je u Milenijskom Kraljevstvu Zakon uzvišen, i da Krist vlada žezlom i palicom. Nema Milosti tada, ali spašeni Izraelci će imati uskrslo bezgrešno tijelo i suditi će pogane tada. Izrael će biti NANOVO ROĐEN i tu su snagu već okusili u Djelima 2 na Pedesetnicu (Hebrejima 6:4,5). Ali nisu još dobili novo uskrslo tijelo, tu milost i počinak čekaju na drugi dolazak Isusa Krista.

HEBREJIMA 6:4 Jer je nemoguće one koji su jednom prosvijetljeni i okusili dar nebeski, i postali sudionici Duha Svetoga, 5 i okusili dobru riječ Božju, i snage budućega svijeta, 6 ako će otpasti, ponovo obnoviti na pokajanje kad sami sebi iznova razapinju Sina Božjega i javno ga sramote.

HEBREJIMA 10:26 Jer ako svojevoljno griješimo pošto smo primili spoznaju istine, više nam ne preostaje žrtva za grijehe, 27 nego neko strašno iščekivanje suda i gnjevnoga ognja koji će proždrijeti protivnike. Ovdje se očito vidi da židov (po proročkom programu) koji SVOJEVOLJNO griješi gubi buduće spasenje, kao i u Starom Zavjetu, samo što su sada osnaženi snagom Duha Svetog.

HEBREJIMA 3:14 Jer smo postali sudionici Kristovi ako onaj početak pouzdanja čvrsto
zadržimo do kraja, Uvjet, jer ako ne izdrže do kraja, neće uči u svoj počinak tj Milenijsko kraljevsko na zemlji.

MATEJ 24:13 ali tko izdrži do kraja, taj će biti spašen. Kome je Matej pisan?? Izraelcima, istim ljudima kome je pisano u Starom Zavjetu.

MATEJ 15:24 A on im je odgovorivši rekao: “Nisam poslan drugima, već samo k izgubljenim ovcama doma IZRAELOVA!”

MATEJ 10:5 Ovu je dvanaestoricu Isus poslao i zapovjedio im govoreći: “Ne idite na put Pogana, i u grad samarijski ne ulazite; 6 nego radije pođite k izgubljenim ovcama doma IZRAELOVA. Koga će suditi Dvanaest Apostola?? IZRAELCE!

MATEJ 19:28 A Isus im je rekao: “Uistinu vam kažem da ćete vi koji me slijedite u preporodu, kad Sin čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi DVANAEST PLEMENA IZRAELOVIH.

Kome je Isus poslan u 4. evanđelja? IZRAELCIMA da ispuni obećanja koja su u Starom Zavjetu dana židovima, a ne poganima!!

RIMLJANIMA 15:8 Ali govorim: Isus Krist je BIO poslužitelj OBREZANIH radi istine Božje, da potvrdi obećanja dana očevima, Što im je Isus Krist zapovjedio da čine?? MOJSIJEV zakon, i to tako što će im dati svoga Duha koji će ih tjerati da vrše Zakon.

MATEJ 23:1 Tada je Isus progovorio mnoštvu isvojim učenicima 2 rekavši: “Pismoznanci i farizeji sjeli su na Mojsijevu stolicu. 3 Sve dakle što vam kažu da držite, to držite i činite, ali ne činite po njihovim djelima, jer govore a ne čine; Duh Sveti koji je sišao na Izraelce u Djelima 2 je obečanje koje je Bog dao Izraelcima u Starom Zavjetu.

JEREMIJA 31.31 Evo dolaze dani, govori GOSPOD, kada ću sklopiti novi savez sa domom IZRAELOVIM i s domom JUDINIM,......33Nego ovo će biti savez koji ću sklopiti s domom
IZRAELOVIM: Nakon tih dana, govori GOSPOD, stavit ću svoj ZAKON u njihovu nutrinu i upisati ga u srca njihova; i bit ću Bog njihov, a oni će biti moj narod. Budući oprost grijeha za Narod IZRAEL.

JEREMIJA 31:34 I neće svaki više učiti svoga bližnjega, i svaki svoga brata, govoreći: Spoznajte GOSPODA; jer će me svi poznavati, od najmanjega do najvećega, govori GOSPOD, jer ću oprostiti njihovu krivicu i GRIJEHA se njihova neću više spominjati. Kada će biti njihovi (IZRAELOVI) grijesi oprošteni?? Kada će Izrael kao narod primiti POMIRENJE?? Kada će vjernici iz 4 evanđelja, Djela 1-9, iz poslanice Hebrejima, Jakovljeve, Petrove, Ivanove, Judine i knjige Otkrivenja dobiti spasenje?? Odgovor je na drugi dolazak Isusa Krista na zemlju, tada će se ispuniti Starozavjetna slika blagdana POMIRENJA za IZRAEL.

RIMLJANIMA 11:25 Jer ne bih htio, braćo, da vi ne budete upućeni u ovu TAJNU, kako ne biste bili sami pred sobom mudri, jer se IZRAELU dogodila djelomična sljepoća dok ne uđe punina Pogana. 26 I tako će sav IZRAEL biti spašen, kao što je zapisano: “Sa Siona će doći Izbavitelj i otkloniti bezbožnost od JAKOVA. 27 Jer ovo je moj SAVEZ S NJIMA, kad oduzmem GRIJEHE njihove.”
Dakle, postoji budući oprost grijeha za IZRAEL!! Izraelci čekaju MILOST tj oprost grijeha koji će se ispuniti na Isusov dolazak nakon sedam godina Velikih Nevolja koje čitamo u knjizi Otkrivenja. To doba još nije počelo jer je Bog umetnuo novi program Milosti koji nema veze sa Proročkim Izraelskim programom. U doba Milosti nema Izraela Božjeg, nema razlike između židova i pogana, ali to je naše doba, mi sada govorimo o Izraelskom proročkom programu. Buduća Milost koja će doći za IZRAEL na ponovni dolazak Isusa Krista.

1.PETROVA 1:13 Zato opašite bokove svoga uma, budite trezveni i potpuni se pouzdajte u MILOST koja vam se ima donijeti pri otkrivenju Isusa Krista. Da utvrdimo, kada se IZRAELU brišu grijesi?? Kad dođu vremena OKRIJEPE tj na drugi dolazak Kristov kada Isus postavi svoje Kraljevstvo na zemlji.

DJELA 3:19 Pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi, kada dođu vremena okrijepe od lica Gospodnjeg. Znajuči sada sve to, sada ćemo lakše razumjeti zašto u poslanici Hebrejima vjernici mogu pasti od te Milosti koje čekaju. Znamo da jos nisu dobili oprost grijeha i da moraju izdržati do kraja. Zato i Jakov kaže vjera bez djela je mrtva, jer moraju djelima pokazati svoju vjeru, ako griješe otpast će. Isto tako smo vidjeli da je taj program prekinut tj pauziran, i kada završi ovo doba Milosti Bog će nastaviti sa Izraelskim programom.

JAKOV 1:1 Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Krista, DVANAESTERIM PLEMENIMA u raseljeništvu, pozdrav.

Petar govori istoj grupi ljudi, vjernim raseljenim Mesijanskim židovima:

1.PETROVA 1:1 Petar, apostol Isusa Krista, doseljenicima raseljenim diljem Ponta, Galacije, Kapadocije, Azije i Bitinije; Nauk u 4.evanđelja, Djela 1-9, Hebrejima, Jakovljevoj, Petrovoj, Ivanovoj, Judinoj i knjizi Otkrivenja je pisan za Izraelce u doba Velikih Nevolja i Milenijskog Kraljevstva. I sad vidimo veliku razliku u nauku što se tiće spasenja duše. Budući da IZRAEL čeka Milost, oni trebaju djelima pokazati svoju vjeru, kao što su trebali i u Starom Zavjetu, s time da su Izraelci u Djelima 2 dobili Duha koji im pomaže da vrše Zakon. A mi danas nismo dobili Duha koji nas TJERA da vršimo Zakon i koji nas na sve podsjeća. Ali mi smo dobili Spasenje isključivo bez naših djela, samo vjerom. Po otkrivenju Tajne koja je dana našem Apostolu Pavlu koji poslan poganima (a u današnje vrijeme nema Izraela, svi smo neobrezani u duhu) dano nam je spasenje odmah čim povjerujemo. I mi danas stojimo u Milosti, primili smo Pomirenje, naši svi grijesi su oprošteni. Mi danas nismo pod ZAKONOM. Razlika između evanđelja NEOBREZANJA i evanđelja OBREZANJA, razlika između nauka koji uči apostol neobrezanih Pavao za današnje vrijeme Milosti, i nauka koje uče 12 apostola za obrezane za prijašnje doba i buduće doba.

GALAĆANIMA 2:7 Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje NEOBREZANJA, kao Petru evanđelje OBREZANJA.

Apostola za Neobrezane Pavao kaže:

EFEŽANIMA 3:2 Ako ste čuli za provedbu (dispenzaciju-udjeljivanje) milosti Božje koja mi je dana za vas, 3 kako mi je otkrivenjem obznanjena tajna .... 9i osvijetliti svima što je zajedništvo tajne koja od početka svijeta bijaše skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu. Ovo doba MILOSTI u kojem sada živimo je bila TAJNA, skriveno doba u starom zavjetu i 4.evanđelja. Danas u doba Milosti je vjera bez djela, jer da bi se očitovala čudesna Milost Božja, Bog zahtijeva vjeru bez djela za opravdanje, jer nam je Bog po otkrivenju tajne objavio da je Krist učinio SVE djelo za naše spasenje!

RIMLJANIMA 4:4,5 A onomu koji radi plaća se ne računa po milosti, nego po dugu. Onomu pak koji ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost.

RIMLJANIMA 11:6 Ako pak po milosti, nije po djelima: inače milost nije više milost. Ali ako je po djelima , tada nije po milosti: inače djelo više nije djelo.

EFEŽANIMA 2:8,9 Jer milošću ste spašeni kroz vjeru; i to nije od vas; Božji je to dar: ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

GALAĆANIMA 2:21 Ne osujećujem milost Božju, jer ako opravdanje dolazi po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.

TITU 3:5-7 on nas je spasio, ne po djelima pravednosti koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu: pranjem regeneracije i obnove po Duhu Svetome, koga je izobilno izlio na nas po Isusu Kristu našem Spasitelju, da opravdani njegovom milošću, u skladu s nadom, budemo baštinici vječnoga života.
Mi danas koji smo opravdani vjerom imamo mir s Bogom, stojimo u Milost Božjoj, svi grijesi su plaćeni

RIMLJANIMA 5:1 Opravdani dakle vjerom, mir imamo s Bogom po Gospodu našemu, Isusu Kristu: 2 po kojem i imamo pristup vjerom u ovu milost u kojoj stojimo i hvalimo se u nadi slave Božje.

EFEŽANIMA 1:13 U kojega ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečačeni svetim Duhom obećanja,

2.KORINĆANIMA 5:21 Jer ga je on učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja.

KOLOŠANIMA 2:10-13 i vi ste potpuni u njemu, koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. U njemu ste i vi obrezani; obrezanjem koje nije učinjeno rukama, nego odlaganjem tijela grijeha putenosti po Kristovom obrezanju. Pokopani ste s njim u krštenju, u kojem ste i uskrsnuli s njim, po vjeri u djelovanje Boga, koji ga je uskrsnuo od mrtvih. I vas koji ste bili mrtvi u svojim grijesima i neobrezanju svoga tijela, oživio je zajedno s njim i oprostio vam sve prijestupe; Kristovo evanđelje koje spašava:

1.KORINĆANIMA 15:1-4 Nadalje vam, braćo , obznanjujem evanđelje koje vam propovijedah, koje ste i primili i u kojemu stojite; po kojem ste i spašeni, ako pamtite što sam vam propovijedao, osim ako ste uzalud povjerovali. Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist, prema Pismima, umro za naše grijehe i da je bio pokopan, i da je treći dan, prema Pismima, uskrsnuo:

RIMLJANIMA 3:24-26 A opravdani smo besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje koje je u Kristu Isusu: njega je Bog postavio da bude pomirilištem kroz vjeru u njegovu krv, da obznani svoju pravednost za oslobođenje grijeha koji su učinjeni prije u doba Božje strpljivosti; Da obznani, ja kažem,sada njegovu pravednost: da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.

RIMLJANIMA 4:24,25 nego i za nas kojima će se uračunati: nama koji vjerujemo u onoga koji je od mrtvih uskrisio Isusa, Gospoda našega; koji je bio predan za naše prijestupe i uskrišen za naše opravdanje.

EFEŽANIMA 4:30 I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.

CIJELA BIBLIJA JE DANA ZA UČENJE, ALI NIJE CIJELA ZA NAS DA JU SLIJEDIMO U
NAUKU.

PORUKA PETRA, JAKOVA I UČENIKA (Malo stado-Ostatak)

a) Nastavljaju učiti Zakon - Djela 2:46, Djela 10:14
b) Vodeno krste za otpuštanje grijeha - Djela 2:38 , Djela 22:16
c) Nastavljaju učiti u Njegovo ime - Djela 3:6.16, Djela 4:10-12
d) Dodaju vjeru u Isusovo uskrsnuće - Djela 2:32, Djela 3:15
e) Snaga Duha svetog počinje sa Petrom i učenicima - Djela 2:33,38
f) Petar i učenici propovjedaju Krista po prorocima znano od postanka svijeta - Djela 3:21

PORUKA PAVLA (za danas)

a) Pavao ne nastavlja učiti zakon- Rimljanima 3:22, Rimljanima 6:14
b) Pavao ne krsti vodom za oprost grijeha- 1.Korinćanima 1:17, Rimljanima 3:25, Titu 3:5
c) Pavao prvi uči besplatno opravdanje- Rimljanima 3:24, Galaćanima 2:16
d) Pavao prvi uči značenje Kriza (zašto)-1 Korinćanima 2:7-8, Rimljanima 4:25
e) Pavlova i Petrova služba u isto vrijeme-Djela 15, 2 Petrova 3:16, Galaćanima 2:7-9 (paziti na tranziciju)
f) Pavao nije propovjedao Petrovim obračenicima- Rimljanima 15:20 , Galaćanima 2:9
g) Pavao propovijeda Krista uskrslog po otkrivenju Tajne skrivene od postanka svijeta-
Rimljanima 16:25, Efežanima 3:1-10

2.TIMOTEJU: 2:15 Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema ćega stidjeti, koji pravilno razdvaja riječ istine.

HEBREJIMA 1:1 Bog je mnogo puta i na različite načine nekoć govorio očevima po prorocima;

PROPOVJEDNIK 1:1 Za sve postoji doba, i vrijeme za svaku nakanu pod nebom:

Danas u doba Milosti je VJERA BEZ KRISTA MRTVA, dok je za vrijeme Zakona (Izraelskog SZ ili NZ) vjera bez djela mrtva!!!

U Božjoj dispenzaciji Milosti je vjera bez djela, jer da bi se očitovala čudesna Milost Božja,
Bog zahtijeva vjeru bez djela za opravdanje, jer nam je Bog po otkrivenju tajne objavio da je Krist učinio SVE djelo za naše spasenje! Tajna nas uči da smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista potpuno opravdava bezbožnika! Tajna koja objavljuje evanđelje Milosti je otkrivena našemu Apostolu za pogane Pavlu gdje danas nema razlike između židova i pogana. Po Tajni spoznajemo da smo svi na istoj razini i svi se spašavamo samo vjerom. Danas smo u doba Milosti koja neće trajati još dugo, jer Bog ima nedovršen posao na Izraelom koje je započeo sa 12 apostola i dovršit će kada odsjeće ovaj naš program. Tada više nema Milosti je počinju Velike Nevolje i Izrael će opet postati centar Božjeg djelovanja. Hvala Bogu što smo sada otkupljeni od prokletstva Zakona i što sada znamo po otkrivenju Tajne da je Kristovo dovršeno djelo platilo sve naše grijehe na križu. Zato ako niste spašeni, potpuno se pouzdajte u Uskrslog Isusa Krista, i vjerujte u Njegovu krv kao pomirilišnu žrtvu za svoje grijehe.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.