четвртак, 12. децембар 2019.

EVANĐELJA U BIBLIJI

1) Evanđelje Kraljevstva

Pominje 4 puta u Bibliji (Matej 4:23, 9:35, 24:14; Marko 1:14). Poruka tog evanđelja znači da je Kraljevstvo blizu, što jasno vidimo u Marku 1:14,15 „A nakon što je Ivan bio predan u tamnicu, Isus je došao u Galileju propovijedajući evanđelje o kraljevstvu Božjem, i govoreći: “Vrijeme se ispunilo i kraljevstvo se Božje približilo! Pokajte se i vjerujte evanđelju!” Kada Ivan Krstitelj propovijeda da se kraljevstvo Božje približilo, on misli na fizičko literalno kraljevstvo na zemlji gdje će Krist vladati iz Jeruzalema i gdje će Izrael biti svjetlost svijeta. Misli se na Milenijsko Kraljevstvo na zemlji i Izrael će biti glava, židovi će biti kraljevi svećenici.

U Danielu 2:44 piše: „U doba tih kraljeva Bog nebeski će uspostaviti kraljevstvo koje nikada neće biti uništeno. To kraljevstvo neće biti ostavljeno nakom drugom narodu, nego će satrti i uništiti sva ta kraljevstva te će ono stajati zauvijek.“

To kraljevstvo će biti uspostavljeno sa Novim Savezom koje je Bog obećao Izraelu u SZ-u. To kraljevstvo je obećano narodu Izraelu.

U Zahariji 8:22,23 piše: „Jest mnogi narod i jaki narodi doći će tražiti GOSPODA nad vojskama u Jeruzalem i moliti se pred GOSPODOM. Ovako govori GOSPOD nad vojskama: „U one dane će deset ljudi od svih jezika nežidovskih naroda hvatati za skut onoga tko je Židov govoreći: „Idemo s vama; jer smo čuli da je s vama Bog.“

Ovdje jasno piše da postoji razlika između Židova i pogana, i da će Židovi biti svjetlost cijelome svijetu jer njihov Mesija vlada nad cijelim svijetom. Ta proročanstva se još nisu ispunila, i ne ispunjavaju se u današnje vrijeme jer mi živimo u doba milosti, koje bilo skriveno skroz do Djela 9 tj do Apostola za pogane, Pavla. Bog će ispuniti sva svoja obećanja koja je dao Izraelu, ali to kraljevstvo će uspostaviti Isus Krist, u Pon. Zakonu 28:13 Bog govori Izraelu: „I učinit će te GOSPOD glavom, a ne repom, i bit ćeš samo iznad, a ne ispod, ako poslušaš zapovijedi GOSPODA, Boga svojega, koje ti ja danas zapovijedam da ih držiš i vršiš. I to će se ispuniti u Milenijskom kraljevstvu jer je Isus ispunio sve zapovijedi za njih, i zato se u 4 evanđelja propovijedalo to kraljevstvo koje je trebalo doći, zato su apostoli nakon Isusovog uskrsnuća pitali Krista, u Djelima 1:6,7 piše: „ Zato su ga oni, kad su se skupili, upitali govoreći: “Gospode, hoćeš li u ovo vrijeme ponovno obnoviti kraljevstvo Izraelu?” A on im je rekao: “Nije vaše znati vremena ili doba koje je Otac stavio pod svoju vlast. Oni su očekivali da će Krist odmah obnoviti Kraljevstvo, kad kaže obnoviti, misle na vječno kraljevstvo koje će biti slavnije od onog za vrijeme Davida i Salomona, jer su znali po Danielovom proročanstvu da je još 7 g. ostalo da dođe Milenij. Ali Bog je nešto novo učinio, ubacio je dispenzaciju milosti koja nema veze sa milenijskim kraljevstvom i Izrael je maknut u stranu.

Zato je i Isus rekao u Mateju 15: 24 A on im je odgovorivši rekao: “Nisam poslan drugima, već samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova!” A to je rekao zato što je došao obnoviti Izraelsko Kraljevstvo i uspostaviti Novi Savez za Izrael kao što i piše u Jeremiji 31:31-33 i Ezekielu 36:24-27. Dakle, vidjeli smo da je poruka evanđelja Kraljevstva obnova Izraelskog vječnog kraljevstva na zemlji, gdje će cijeli svijet dolaziti štovati Kralja i Mesiju u Jeruzalem.

Da bi čovjek povjerovao u tu poruku, bilo je neophodno da čovjek vjeruje da je Isus njihov Mesija, bez toga nema ulaza u Kraljevstvo, kao što i sam Isus kaže u Ivanu 8:24 Zato sam vam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”
Evanđelje kraljevstva je uključivalo obavezno krštenje vodom, kao što su se svečenici u SZ prali vodom, vjera da je Isus njihov obećani Mesija, isto tako vjera bez djela je mrtva, zato i Isus kaže u Mateju 24:13 „ali tko izdrži do kraja, taj će biti spašen.“

Tko ne izdrži do kraja taj će otpasti i neće uči u Kraljevstvo, u Hebrejima 6:4,5,6 piše: „ Jer je nemoguće one koji su jednom prosvijetljeni i okusili dar nebeski, i postali sudionici Duha Svetoga, i okusili dobru riječ Božju, i snage budućega svijeta, ako će otpasti, ponovo obnoviti na pokajanje kad sami sebi iznova razapinju Sina Božjega i javno ga sramote.

Evanđelje kraljevstva ne sadržava poruku koju mi danas propovjedamo za spasenje duše, a to da je Isus umro za sve naše grijehe, pokopan i uskrsnuo za naše opravdanje, spašeni milošću po vjeri bez djela. I to je lako za dokazati je su 12 apostola propovjedali u Mateju 9 evanđelje kraljevstva, a nisu pojma imali o smrti, pokopu i uskrsnuću. Matej 10:5 Ovu je dvanaestoricu Isus poslao i zapovjedio im govoreći: “Ne idite na put Pogana, i u grad samarijski ne ulazite; 6 nego radije pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova. 7 I kako idete, propovijedajte govoreći: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Ovdje vidimo da im je bilo zabranjeno propovjedati poganima, jer to nije naša poruka i isto tako vidimo što su propovjedali, evanđelje Kraljevstva. Dok u Mateju 16 koje se dogodilo posle Matej 10 vidimo da Petar nema pojma smrti, pokopu i uskrsnuću, čak je htio zaustaviti taj događaj. Dakle evanđelje kraljevstva ne sadržava poruku koju mi danas propovjedamo u doba milosti, koje se zove Kristovo evanđelje ili evanđelje Milosti Božje. Matej 16: 21 Od tog vremena Isus je počeo obrazlagati svojim učenicima kako mora poći u Jeruzalem i mnogo pretrpjeti od starješina i glavara svećeničkih i pismoznanaca, i biti ubijen i treći dan biti uskrsnut. 22 Tada ga je Petar odveo ustranu te ga počeo koriti govoreći: “Daleko to od tebe, Gospodine! To se tebi nipošto neće dogoditi!” Čak i kad je Isus uskrsnuo, 12 apostola tj 11 tada nije vjerovalo da je Isus uskrsnuo, dakle što vam to govori, da evanđelje kraljevstva nije sadržavalo istu radosnu vijest koju mi danas propovjedamo. Kasnije su saznali to i shvatili su da je prorečeno da će Isus trpiti, umrijeti i uskrsnuti i da će tako uspostaviti novo vječno kraljevstvo na zemlji. Vječni Izrael.

Sa evenđeljem kraljevstva su povezana iscjeljenja, jer u Kraljevstvu nema bolesnih, i dar jezika jer će cijeli svijet opet govoriti jedan jezik, to danas u doba milosti nije na snazi! Kod evanđelja kraljevstva zakon nije maknut u stranu, nego je zakon uzvišen i Izraelci koji su povjerovali okusili su snagu budućeg svijeta, a to je zakon upisan u njihovim srcima, mi danas nemamo zakon upisan u srcima i mi nismo pod zakonom nego pod milošću. Evanđelje kraljevstva će se propovjedati u Tribulaciji, tj kad završi ovo doba Milosti, zadnjih 7 g. će se propovjedati to evanđelje naravno sa znanjem da je Isus umro, pokopan i uskrsnuo kao Sin Božji koje će kraljevati.

Još jedna bitna stvar, evanđelje Kraljevstva ima svoj redoslije kako se propovjeda, prvo se spašava Judeja, zatim Samarija tek nakon toga cijeli svijet. Zato kad Isus kaže apostolima da ih šalje u cijeli svijet u Mateju 28, to će tek u tribulaciji učiniti, ali budući da tribulacija nije počela oni nisu došli dalje od Samarije i Judeja nije spašena, vidimo još u Djelima 10 da Petar nije htio ići Korneliju propovjedati evanđelje Kraljevstva, Bog mu je morao posebno objaviti tri puta da se nešto novo događa, i tada s Pavlom dolazi nova poruka o kojoj ćemo kasnije govoriti.

2) Drugo evanđelje o kojemu ćemo govoriti je Evanđelje Božje

To je temelj svih evanđelja jer govori o Isusu Kristu, tko je on ustvari!! To evanđelje samo po sebi ne spašava nikoga, ali ono je temelj za sva ostala evanđelja.

U Rimljanima 1:1-4 vidimo najbolje objašnjeno evanđelje Božje, to evanđelje nije bilo skriveno u SZ-u: Rimljanima 1:1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, odvojen za evanđelje Božje, 2 koje je Bog unaprijed obećao po svojim prorocima u Svetim pismima, 3 o svome Sinu, Isusu Kristu, Gospodinu našemu, koji je po tijelu proizašao iz sjemena Davidova, 4 i proglašen Sinom Božjim, u snazi, po duhu svetosti, uskrsnućem od mrtvih;

Jasno vidimo da se evanđelje Božje propovjeda kroz cijelu Bibliju i to je temelj da svih drugih radosnih vijesti, jer bez Krista nema spasenja, niti Kraljevstva, niti ičega!
Termin Evanđelje Božje se spominje 7 puta u Bibliji i taj termin koriste i Petar i Pavao u svojim poslanicama. Još jednom ponavljam evanđelje Božje je temelj za Petrovo i Pavlovo evanđelje. Ne možeš propovjedati da je Isus Krist umro za sve tvoje grijehe ako ne znaš tko je on. Moraš vjerovati u pravog Krista da bi mogao povjerovati što je on učinio za tebe. Izrael je trebao i morat će vjerovati u pravog Mesiju da bi bih mogli ući u Kraljevstvo inače će povjerovati u Antikrista koji će ih zavesti...
Evanđelje Božje sadržava dvije istine, a to da Isus Krist dolazi od sjemena Davidovog tj da je 100% čovjek rođen od djevice Marije, i da je Sin Božji tj Bog očitovan u tijelu, potpuni Bog.

3) Treće evenđelje o kojemu ćemo govoriti je Kristovo evanđelje ili Evanđelje milosti Božje

To je evanđelje koje se odnosi za današnje doba milosti. Evanđelje Kraljevstva i Evanđelje Božje se spominju u Starom Zavjetu, tj prorokovano je, dok Evanđelje Kristovo nije prorokovano u Starom zavjetu. Ta poruka je isključivo dana Apostolu Pavlu i ona sadržava 5 bitnih istina.

1) Dispenzacija evanđelja je dana Pavlu za ovo doba milosti.

2) Krist je umro za sve naše grijehe, za cijeli svijet.

3) Povezano isključivo sa onim što je Krist postigao i učinio, dovršeno djelo koje Bog jedino uračunava grešnicima kad povjeruju.

4) Najjasnija i najveća manifestacija Milosti u Bibliji.

5) Otkriva spasenje pogana bez naroda Izraela, duhovne blagoslove dobijamo isključivo vjerom u Krista, ne preko blagoslivljanja Izraela i njihovih blagoslova,

Spominje se 11 puta u Bibliji, i svih 11 puta u Pavlovim poslanicama. Evanđelje Kristovo je drugi naziv za evanđelje milosti Božje koje se spominje u Djelima 20:24. A evanđelje Kristovo je najjasnije opisano u 1.Korinćanima 15:1-4 i Rimljanima 4:25 1.Korinćanima 15:1 Povrh svega, braćo, objavljujem vam evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i prihvatili i u kojem stojite, 2 po kojem ste i spašeni, ako ste zapamtili što sam vam ja propovijedao, osim ako ste povjerovali uzalud. 3 Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist umro za naše grijehe prema Pismima, 4 i da je bio pokopan, i da je treći dan uskrsnuo, prema Pismima, Spašen si ako povjeruješ da je Isus umro za tvoje grijehe, pokopan i uskrsnuo treći dan. Kad veli ovdje po pismima, da, u SZ je bilo rečeno da će mesija umrijeti i uskrsnuti, ali za narod Izrael. Mi smo spašeni milošću po vjeri, ne po djelima. Spašen bez Izraela i bez djela zakona u ono što je Krist učinio za tebe je bila tajna, tek je sa apostolom Pavlom otkriveno. Rimljanima 4:24,25 nego i za nas kojima će se uračunati: nama koji vjerujemo u onoga koji je od mrtvih uskrisio Isusa, Gospoda našega; koji je bio predan za naše prijestupe i uskrišen za naše opravdanje. Rimljanima 3:24-26 A opravdani smo besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje koje je u Kristu Isusu: njega je Bog postavio da bude pomirilištem kroz vjeru u njegovu krv, da obznani svoju pravednost za oslobođenje grijeha koji su učinjeni prije u doba Božje strpljivosti; Da obznani, ja kažem,sada njegovu pravednost: da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa. Rimljanima 11:6 Ako pak po milosti, nije po djelima: inače milost nije više milost. Ali ako je po djelima , tada nije po milosti: inace djelo vise nije djelo.

EF 2:8,9 Jer milošću ste spašeni kroz vjeru; i to nije od vas; Božji je to dar: ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

RIM 5:1 Opravdani dakle vjerom, mir imamo s Bogom po Gospodu našemu, Isusu Kristu:

RIM 3:28 Stoga smatramo da je čovjek opravdan vjerom bez djela zakona.

GAL 2:16 Znamo da se čovjek ne opravdava djelima zakona, nego vjerom Isusa Krista, i mi smo povjerovali u Krista Isusa da budemo opravdani po vjeri Kristovoj, a ne djelima zakona: jer se djelima zakona neće opravdati ni jedno tijelo.

RIM 4:4,5 A onomu koji radi plaća se ne računa po milosti, nego po dugu. Onomu pak koji ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost.

TITU 3:5-7 on nas je spasio, ne po djelima pravednosti koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu: pranjem regeneracije i obnove po Duhu Svetome, koga je izobilno izlio na nas po Isusu Kristu našem Spasitelju, da opravdani njegovom milošću, u skladu s nadom, budemo baštinici vječnoga života.

RIM 1:16 Jer ne stidim se Kristovog evanđelja: ta ono je snaga Božja za spasenje svakomu tko vjeruje; najprije Židovu pa Grku. EF 1:13 U kojega ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečačeni svetim Duhom obećanja,

2.KOR 5:21 Jer ga je on učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja.

KOL 2:10-13 i vi ste potpuni u njemu, koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. U njemu ste i vi obrezani; obrezanjem koje nije učinjeno rukama, nego odlaganjem tijela grijeha putenosti po Kristovom obrezanju. Pokopani ste s njim u krštenju, u kojem ste i uskrsnuli s njim, po vjeri u djelovanje Boga, koji ga je uskrsnuo od mrtvih. I vas koji ste bili mrtvi u svojim grijesima i neobrezanju svoga tijela, oživio je zajedno s njim i oprostio vam sve prijestupe; Ovi stihovi koje smo pročitali jasno govore da smo spašeni milošću kroz vjeru, ne po djelima, naša djela nisu dokaz vjere, vjera baz Kristovog djela je mrtva. Petar u Djelima 2 nije propovjedao Kristovo evanđelje milosti jer ih je još čekao danielov 70 tjedan tj 7 zadnjih godina, Petar jasno kaže u Djelima 3 kada njihovo spasenje dolazi, onda kada uđu u počinak tj u Kraljevstvo. Djela 3: 19 Pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi, kada dođu vremena okrijepe od lica Gospodnjeg, Kada se njima brišu grijesi, kad dođu doba okrijepe tj kad Krist dođe i uspostavi Kraljevstvo.

U 1.Petrovoj 1:13 Petar veli: „13 Zato opašite bokove svoga uma, budite trezveni i do kraja se nadajte milosti koja će vam se donijeti pri otkrivenju Isusa Krista. Njihova Milost dolazi kad Krist dođe ponovno na zemlju. I Pavao to potvrđuje u Rimljanima 11:25 Jer ne bih htio, braćo, da vi ne budete upućeni u ovo tajnu, kako ne biste bili sami pred sobom mudri, jer se Izraelu dogodila djelomična sljepoća dok ne uđe punina Pogana. 26 I tako će sav Izrael biti spašen, kao što je zapisano: “Sa Siona će doći Otkupitelj i otkloniti bezbožnost od Jakova. 27 Jer ovo je moj savez s njima, kad oduzmem grijehe njihove.” Tajna je bila da se prvo pogani spašavaju i kad završi ovo doba milosti tada će Bog spasiti Izrael i tada će njihovi grijesi biti oprošteni. Zato Petar nije propovjedao evanđelje Milosti, jer nije još došla milost za Izrael. Zato i Jakov govori 12 plemenima da je vjera bez djela mrtva!!

Uostalom, Petar je saznao za evanđelje milosti tek u Djelima 15 kada im je Pavao to otkrio i otada su se židovski apostoli povukli, ostali su samo sa obrezanim vjernicima koji su bili revni što se tiče zakona.

4 i 5) četvrto i peto evanđelje je Evanđelje obrezanja i Evanđelje neobrezanja.

I to jasno vidimo u Galaćanima 2:7 Pavao veli: Nego su naprotiv, kad su vidjeli da je meni povjereno evanđelje neobrezanja, kao što je Petru evanđelje obrezanja, 8 (jer onaj koji je djelovao u Petrovom apostolstvu među obrezanima, bio je moćan i u meni među Poganima), 9 a kad su Jakov, Kefa i Ivan, koji su smatrani stupovima, zapazili milost što mi je bila darovana, dali su meni i Barnabi desnice zajedništva: da mi trebamo ići među Pogane, a oni među obrezane. Kada su stupovi, Petar, Jakov i Ivan spoznali da Pavao ima novu poruku koja se odnosi za cijeli svijet, maknuli su se u stranu i ostali sa obrezanim židovskim vjernicima nadajući se da će još za njihovog života Kraljevstvo doći, jer nitko nije znao koliko će ova dispenzacija trajati, oni su ostali u Jeruzalemu sa duhovnim Izraelcima, a Pavao je poslan svim ljudima u svijet sa evanđeljem neobrezanja, on je poslan i nevjernim Izraelcima jer se i nevjerni Izraelci sad smatraju neobrezanima, nema razlike izmeđi židova i pogana po Pavlovom evanđelju. I jasno vidimo da im je Pavao otkrio evanđelje obrezanja tek u Djelima 15, to jasno vidimo u Galaćanima 2: 1 Zatim sam nakon četrnaest godina ponovno uzišao u Jeruzalem s Barnabom, a poveo sam i Tita. 2 A uzišao sam po otkrivenju i izložio im to evanđelje koje propovijedam među Poganima, a nasamo onima koji su bili ugledni, da možda ne trčim ili da nisam trčao uzalud. Izložio im je evanđelje neobrezanja koje je propovjedao među poganima, morao je to nasamo sa Petrom, Jakovom i Ivanom učiniti, jer da je ovim drugima to prvo otkrio možda bi trčao uzalud u jeruzalem jer su baš ti propovjedali da se pogani trebaju obrezati i vršiti Mojsijev zakon, to Pavao naziva prokletim evanđeljem.

Dakle, što je evanđelje neobrezanja? Evanđelje neobrezanja koje Pavao naziva i moje evanđelje (tri puta) je evanđelje Božje i evanđelje Kristovo zajedno, prvo je Pavao propovjedao tko je Isus Krist zatim što je Krist učinio za tvoje spasenje.

Što je evanđelje obrezanja? Ono što su židovski apostoli propovjedali od Djela 2 do Djela 15, a to je evanđelje Božje i evanđelje kraljevstva zajedno, i to jasno vidimo u Petrovim propovjedima u Djelima 2 do 4 kad Petar propovjeda nevjernim Izraelcima i nudi im da uđu u Kraljevtsvo, i naglašava da je posljednje doba, mi sad po Tajni znamo da posljednje doba još nije došlo. Petrovo evanđelje obrezanja je značilo da moraju vjerovati da je Isus mesija kojeg su oni ubili, da se moraju pokajati za to i vodeno krstiti u ime Isusa, tj da se identificiraju sa tom porukom javno!! Zato Djela 2:38 nije spasenje za danas, mi se ne krstimo vodom za spasenje. Kao prvo krštenje, priznavanje grijeha itd je djelo, a mi nismo spašeni djelom, nego vjerom. I kršteni smo duhovno kad smo povjerovali u Krista, danas nema vodenog krštenja.

Znači, evanđelje neobrezanja je evanđelje Božje i Kristovo zajedno, a evanđelje obrezanja je evanđelje Božje i evanđelje kraljevstva zajedno. Oba evanđelja imaju isti temelj, a to je Isus Krist.
I na kraju kad se sve ispuni, svi ljudi koji su spašeni u bilo kojoj dispenzaciji, spašeni su isključivo sa onim što je Krist učinio, ali spasenje kroz različita doba imaju drugačiju poruku, npr Noa je spašen po vjeri u ono što mu je Bog tada rekao, ali ono što je ustvari opralo njegove grijehe je krv Kristova, makar on nije imao pojma o tome, tako i Abraham, i David itd... svi su oni spašeni po vjeri u ono što im je Bog tada u to vrijeme objavio, ali nitko prije Pavla nije propovjedao spašeni ste milošću po vjeri bez djela u Kristovo dovršeno djelo na križu, to je bila tajna. Zato i Pavao kaže da će svi biti suđeni po mojem evanđelju u Rim 2:16.

6) Još ima jedno evanđelje o kojemu ćemo kratko govoriti, a to je vječno evanđelje.

Termin vječno evanđelje se spominje u Otrivenju 14:6 (čitaj) A ono je najbolje opisano u Rim 1:20 (čitaj)

Vječno evanđelje nas uči tko je pravi Bog, Stvoritelj Neba i zemlje, JAHVE! Pavao propovjeda vječno evanđelje ljudima koji nikada nisu vjerovali u pravoga Boga u Djelima 17:23,24. Isto tako to evanđelje propovjeda u Djelima 14:14-17.

Ukratko, ljudima koji nikad nisu čuli za Biblijskog Boga ili nisu povjerovali u njega prvo moraš propovjedati vječno evanđelje, tko je pravi Bog, zatim, Božje evanđelje, tko je Isus Krist i tek onda evanđelje Kristovo, što je Krist učinio za nas! Katolicima ne trebaš propovjedati vječno i Božje evanđelje, oni to znaju, njima treba propovjedati Kristovo evanđelje milosti. Ateistu ćeš naravno prvo propovjedati vječno evanđelje, ne možeš mu propovjedati Krista, ako ne vjeruje u Boga koji Stvoritelj svega najprije.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.