четвртак, 12. децембар 2019.

KONTRADIKCIJE U BIBLIJI

Biblija KJV je sveta, čista i savršena riječ Božja, bez grešaka! Međutim, različiti konteksti stvaraju kontradiktorne stihove u Bibliji. Zato je nužno i potrebno pravilno razdvajati stihove koje su nas sada, od stihova koje su za prošla vremena ili za doba koja dolaze.

Uobičajeno je da se odvaja Stari zavjet od Novog zavjeta. Međutim, oba zavjeta pripadaju i Izraelu (proročkom programu), a mi danas nismo Izrael. Izrael je pao i danas Bog ne djeluje kroz Izrael. Mi smo danas novo stvorenje tj Tijelo Kristovo u doba Milosti. Isto tako Tijelo Kristovo je pod snagom Novog Zavjeta i Bog ima nebeski plan za nas. Uskrsli Isus Krist je dao informacije Tajne (doba Milosti) Pavlu koje ne pripadaju proročkom Izraelskom programu, Tajna je odvojena od onoga sto je prorečeno. Božje udjeljivanje (dispenzacija) Milosti je vremenski period gdje Bog ne djeluje kroz narod Izrael i zakon. Spasenje je milošću kroz vjeru bez djela u današnje doba što je bilo skriveno prije postanka svijeta, ali je otkrivenu Apostolu za pogane, jer Bog danas djeluje kroz evanđelje Neobrezanja. Međutim kad završi ovo doba Milosti Bog će opet početi djelovati kroz Narod Izrael u doba Jakovljevih muka i nakon toga kroz tisućljetno Izraelsko Kraljevstvo na zemlji. Stoga je jako bitno prepoznati u Bibliji tko govori, kome govori, i koji je Božji provedbeni program.

2.Timoteju 2:15

"Proučavaj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se ne treba stidjeti, koji ispravno razdvaja riječ istine."

Nažalost većina današnjih pastora ne zna odgovore na ove kontradikcije, a i uvjeren sam da ni ne razumiju većinu pitanja.

Kontradikcije Evanđelja

1.) Je li evanđelje križa ili kraljevstva? - 1.Korinćanima 15:1-4 & Marko 1:14,15

2.) Je li smrt na križu slava ili sramota za osudu? - Galaćanima 6:14 & Djela 3:13-15

3.) Je li evanđelje bilo znano od postanka svijeta ili skriveno? - Djela 3:21 & Rimljanima 16:25

4.) Jesu li dvanaestorica apostola razumijela evanđelje ili nisu? - Luka 9:2 & Luka 18:34

5.) Propovijedamo li evanđelje Kraljevstva ili Milosti? - Luka 9:2 & Djela 20:24

6.) Jesmo li opravdani djelima ili bez djela? - Jakov 2:24 & Rimljanima 4:5

7.) Je li Kristova krv prolivena za mnoge ili za sve? - Matej 20:28 & 1.Timoteju 2:6

8.) Oprašta li krv životinja grijehe ili ne? - Levitski Zakon 16:27 & Hebrejima 10:4

9) Uračunava li nam Bog grijehe ili ne? - Djela 5:1-10 & Rimljanima 4:8

10.) Je li nam pravednost uračunata djelima ili nije? - Jakov 2:24 & Titu 3:5

11.) Je li spasenje bez djela ili je uvjetovano nasim ponašanjem? - Efežanima 2:8,9 & Luka 10:25-29

12.) Je li Abraham bio opravdan djelima ili bez djela? - Jakov 2:21-23 & Rimljanima 4:2,3

13.) Kako su grijesi oprošteni? - Ivan 20:23 & Kološanima 1:14

14.) Je li oprost grijeha uvjetan ili nije? - Matej 6:14,15 & Efežanima 4:32

15.) Obiluje li milost ili postoji neoprostivi grijeh? - Rimljanima 5:20 & Matej 6:14,15

16.) Je li evanđelje vjera ili pokajanje i vodeno krštenje? - Djela 16:31 & Djela 2:38

17.) Imamo li mir s Bogom ili nemamo? - Rimljanima 5:1 & Matej 3:7
Kontradikcije o krštenju

18.) Jesmo li poslani da krstimo ili nismo? - Marko 16:16 & 1.Korinćanima 1:17

19.) Uključuje li evanđelje vodeno krštenje ili ne? - Marko 1:4 & 1.Korinćanima 15:1-4

20.) Jedno krštenje ili više krštenja? - Efežanima 4:5 & Matej 3:11
Kontradikcije o komisiji

21.) Treba li ići svim ljudima ili samo Izraelu? - Titu 2:11 & Matej 10:5,6

22.) Trebaju li ponijeti novac ili ne? - Luka 22:35,36 & Luka 10:4,5

23.) Idu li učenici svim narodima ili samo obrezanima? -Matej 28:19 & Galaćanima 2:9

24.) Je li Pavao poslan da krsti vodom ili nije? - Matej 28:19 & 1.Korinćanima 1:17

25.) Krsti li nas Isus ili smo kršteni u Isusa? - Ivan 4:1 & Rimljanima 6:3

26.) Svjedočimo li o Kristovoj zemaljskoj službi ili ne? - Djela 1:22 & 2.Korinćanima 5:16

27.) Treba li Petar uzeti mač ili ne? - Luka 22:36 & Matej 26:52

28.) Trebamo li promišljati o čemu govorimo? - 1.Timoteju 4:15 & Luka 21:14

29.) Daje li nam Duh Sveti dar govora ili ne? - Djela 6:9,10 & Kološanima 4:6

30.) Mogu li nam se neprijatelji oduprijeti ili ne? Luka 21:15 & Titu 1:9

31.) Je li Pavao ili Petar glavni graditelj na Kristu? - 1.Korinćanima 3:10 & Matej 16: 18,19

32.) Je li Pavao najmanji od glavnih Apostola? - 2.Korinćanima 11:5 & 1.Korinćanima 15:9

33.) Je li Pavao prvi ili posljednji? - 1.Timoteju 1:16 & 1.Korinćanima 15:8

34.) Kako čemo znati što govoriti i vjerovati? - Marko 13:11 & 2.Timoteju 3:15,17

Kontradikcije o Zakonu

35.) Jesmo li pod Zakonom ili nismo? Matej 5:19 & Rimljanima 6:14

36.) Je li držanje Subote obavezno ili nije? -Izlazak 20:8-10 & Kološanima 2:16

37.) Je li obrezanje obavezno ili nije? - Postanak 17:10-14 & Galaćanima 5:2-6

38.) Je li Zakon za pravednog? - Matej 5:17,18 & 1.Timoteju 1:7,8

39.) Jesmo li mrtvi za Zakon ili ga slijedimo? - Rimljanima 7:3 & Matej 23:1-3

40.) Dolazi li pravednost Zakonu? - Ponovljeni Zakon 6:25 & Rimljanima 10:3-6

41.) Je li Zakon znak snage ili slabosti? - Josua 1:7 & Galaćanima 4:9

42.) Dajemo li desetine? - Matej 23:23 & 2.Korinćanima 9:7

43.) Kažnjava li se ne davanje desetina? - Malahija 3:8 & 2.Korinćanima 9:7

44.) Kažnjava li se zbog ne držanja Subote? - Brojevi 15:32-36 & Galaćanima 4:10,11

45.) Sloboda ili okovi Zakona? - Galaćanima 5:1 & Matej 23:1,2

46.) Treba li nam Hram? - Djela 2:46 & 1.Korinćanima 3:16

47.) Jesu li zakoni o pustošenju sada u operaciji? - Matej 24:15 & Galaćanima 4:9-11

48.) Jesmo li sigurni u Kristu ili nam sigurnost ovisi o našem ponašanju? - 2.Timoteju 2:13 & Hebrejima 10:26,27

Kontradikcije o židovu/poganinu

49.) Ima li razlike izmedju židova i poganina? - Matej 15:26 & Galaćanima 3:28

50.) Jesu li židovi spašeni u dogledno vrijeme ili izvan tog vremena? - 1.Petrova 5:6 & 1.Korinćanima 15:8

51.) Dolazi li spasenje od židova ili pogana? - Ivan 4:22 & Rimljanima 11:11

52.) Dobivaju li pogani blagoslov kroz Izraelov rast ili pad? - Djela 3:25 & Rimljanima 11:11

53.) Dobivaju li Pogani spasenje? - Rimljanima 1:28 & Djela 28:28

54.) Je li Gospod rekao da apostoli prvo idu u Jeruzalem? - Luka 24:27 & Galaćanima 1:17

55.) Za koga je Krist s desne strane Boga? - Djela 5:31,32 & Efežanima 1:19-23

56.) Tko su slušatelji evanđelja, kome je ono namijenjeno? - Matej 10:5-7 & 2.Timoteju 1:11

57.) Jesmo li spašeni u jednu naciju (Izrael) ili u jedno Tijelo? - Izaija 60:3 & Efežanima 2:16

58.) Jesmo li dio sjemena ili posinjeni? - Postanak 9:9 & Galaćanima 4:5

59.) Slijedimo li Isusovu službu obrezanima ili Pavlovu (po Uskrslom Kristu) službu poganima Rimljanima 15:8 & Rimljanima 15:16

60.) Je li je Pavao imao zajedničku vjeru sa neobrezanim Rimljanima ili obrezanima po zemaljskoj Isusovoj službi? -Rimljanima 1:12 & Rimljanima 15:8

Kontradikcije Proroštva/Tajne

61.) Jesu li tajne otkrivene prije Kristove smrti? - Matej 13:11 & 1.Korinćanima 2:7,8

62.) Što je bilo pripremljeno prije postanka svijeta, a što je bilo od postanka svijeta? - Matej 25:34 & Efežanima 1:3,4

63.) Je li Kristovo djelo bilo prorečeno ili skriveno? - Luka 24:44 & Efežanima 3:9

64.) Je li bila poruka za danas obznanjena po prorocima ili nije? - Djela 3:24 & Kološanima 1:26

65.) Možemo li razumijeti što je Bog pripremio onima koji ga ljube? - Izaija 64:4 & 1.Korinćanima 2:10

66.) Je li knjiga-Djela početak ili kraj nečega? - Djela 2:17 & 1.Timoteju 1:16
Kontradikcije o nasoj službi prema Bogu

67.) Tko je odgovoran za našu dušu? - Hebrejima 13:17 & Rimljanima 14:12

68.) Dobivamo li Duh Sveti vjerom ili krštenjem? - Efežanima 1:13 & Djela 2:38

69.) Trebamo li priznati grijehe da dobijemo oproštenje ili ne? - 1.Ivanova 1:9 & Kološanima 2:13

70.) Smijemo li jesti životinje? - Postanak 1:29 & Postanak 9:3

71.) Koje životinje smijemo jesti? - Ponovljeni Zakon 14:3 & 1.Timoteju 4:4

72.) Trebamo li čuvati zajedništvo ili se odvajati? - Efežanima 4:3 & Rimljanima 16:17

73) Budi kao mrav ili kao gavran? - Izreke 6:6-8 & Luka 12:22-24

74.) Trebamo li raditi za hranu ili ne? - Matej 6:25,26 & 1.Timoteju 5:18

75.) Trebamo li prodati sve ili skrbiti za svoju obitelj? - Marko 10:17-22 & 1.Timoteju 3:5,6

76.) Trebamo li suditi ili ne? - Matej 7:1,2 & 1.Korinćanima 2:15

77.) Trebamo li raditi za hranu ili ne? - 2.Solunjanima 3:8-11 & Luka 10:4,5

78.) Imati dijete je dobro ili loše? - 1.Timoteju 5:14 & Matej 24:19

79.) Odlazi li Duh Sveti od nas kad griješimo ili ne? - Psalam 51:11 & Efežanima 4:30

80.) Treba li nam učitelj? - 1.Ivanova 2:27 & 2.Timoteju 2:2

Kontradikcije budućih događaja

81.) Mir na zemlji ili ne? - Luka 2:14 & Luka 12:51

82.) Imaju li židovi poseban status pred Bogom? - Ponovljeni Zakon 7:6 & Kološanima 3:11

83.) Baštinimo li zemlju ili nebo? - Matej 5:5 & Kološanima 1:3-5

84.) Je li dolazak Gospodnji vrijeme užasa ili utjehe? - Joel 2:1-11 & 1.Solunjanima 4:16

85.) Očekujemo li zemaljsku vlast ili nebesku? - Matej 6:10 & Filipljanima 3:20

86.) Jesmo li izbavljeni od gnjeva ili nismo? - 1.Solunjanima 1:10 & Matej 24:13

87.) Plugovi ili mačevi? - Joel 3:10 & Mihej 4:3

88.) Fizički blagoslovi na zemlji ili duhovni blagoslovi na nebu? - Luka 12:32 & Efežanima 1:3

89.) Imamo li pomirenje sada ili ga očekujemo u budućnosti? - Rimljanima 5:11 & Djela 3:19

90.) Imamo li sada milost ili ju očekujemo da se objavi? - Rimljanima 5:2 & 1.Petrova 1:13

91.) Hoćemo li vladati na nebu ili na zemlji? - Efežanima 2:6 & Luka 22:30

Kontradikcije o molitvi

92.) Koliko često trebamo moliti prije uslišanja? - Izaija 65:24 & Efežanima 6:18

93.) Dobivamo li sve što zatražimo u molitvi? - Matej 21:22 & 2.Korinćanima 12:8,9

94.) Znamo li kako moliti ili ne znamo? - Luka 11:1 & Rimljanima 8:26

95.) Dobivamo li što smo zatražili u molitvi ili dobivamo mnogo više iznad onoga što možemo moliti ili misliti? - Matej 21:22 & Efežanima 3:20

96.) Imaju li apostoli snagu da iscjeljuju? - Marko 16:18 & 1.Timoteju 5:23

97.) Možemo li očekivati iscjeljenje od Boga? - Izaija 53:5 & 2.Korinćanima 12:7-10

Ostale kontradikcije

98.) Je li Stvaranje dobro ili loše? - Postanak 1:31 & Postanak 6:6

99.) Jesu li Jeruzalemski sveci siromašni ili nisu? - Djela 4:34 & Rimljanima 15:26

100.) Trebamo li učiti kako "Poznati Gospoda"? - Jeremija 31:31-34 & 1.Timoteju 4:10,11

101.) Jesmo li oprani vodom ili Duhom? - Djela 22:16 & 1.Korinćanima 6:11

102.) Je li najveća ljubav umrijeti za prijatelje ili neprijatelje? - Ivan 15:13,14 & Rimljanima 5:10

103.) Uče li anđeli nas ili mi učimo njih? - Zaharija 1:9 & Efežanima 3:10

104.) Je li Isus bio kamen spoticanja ili kamen ugaoni? - Rimljanima 9:18-33 & Efežanima 2:18-20

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.