четвртак, 12. децембар 2019.

KRATAK PREGLED KROZ BIBLIJU

Postanak 1-11 poglavlja: Stvaranje svijeta---grijeh ulazi u čovječanstvo---Bog obećava Evi da će od njenog potomstva doći Onaj koji će uništiti Sotonu---svijet se naseljava---ljudska pokvarenost raste---Bog uništava zemlju sa poplavom i spašava osam ljudi (Noa i obitelj)---potomci Noini nisu ništa bolji (Rimljanima 1:18-32) Postanak 12 poglavlje (oko 2000 g-nakon stvaranja svijeta): Bog "odustaje" od svijeta i bira jednog čovjeka, Abrahama, i obećava da će kroz njegovo potomstvo doći narod koji će biti blagoslov za cijeli svijet (Izrael---Abraham vjeruje Bogu---Bog je održao svoje obećanje i Abraham i Sara u svojoj starosti dobiju sina Izaka---I od Izaka dolazi Jakov, od Jakova dolaze 12 sinova od kojih dolaze 12 plemena Izraela. Sve od kraja knjige Postanka i do kraja Malahije, Biblija je usredotočena na Hebrejski narod---Matej, Marko, Luka, Ivan i prvih 8 poglavlja Djela Ap. su isto usredotočene na Hebrejski narod. Izrael je trebao donijeti istinu o istinskom Bogu cijelom svijetu, i da iz njih dolazi Spasitelj svijeta, Mesija, da dođe i vlada svijetom u pravednosti u kraljevstvu postavljenom na zemlji u Jeruzalemu. 

Ukratko, Izrael je bio nevjeran i neposlušan Bogu. Stari Zavjet nam govori o njihovoj tragičnoj povijesti. A kada se Krist pojavio, Izraelski narod ga nije prepoznao kao Mesiju, govoreci "ne želimo da ovaj čovjek vlada nama": I tako ga ubiju i nabiju na križ. Ali On uskrsne i pojavio se mnogima. Čovjek bi pomislio da će sada Izraelski narod povjerovati--- ali nisu. U knjizi Djela Ap. poglavlja 1-8 vidimo da je Izraelski narod opet odbio vjerovati u uskrslog Krista i jos su ubijali Njegove sljedbenike. Nakon toga, Bog je radije učinio prekrasnu stvar, nego ono što je prorokovano u Starom Zavjetu i što je trebalo doći na Izrael za njihovo buntovništvo i nevjeru, a to je sedamdeseti Danielov tjedan, doba velike Nevolje (sud i kazna).

Ta prekrasna stvar je spasenje Savla iz Tarza, koji je bio vođa onih koji su bili buntovni protiv Krista, Božjom milošću je Savao postao Apostol Pavao (Djela 9). Bog je otkrio Pavlu da će Izrael kao narod biti duhovno "slijep" na neko vrijeme (Rimljanima 11:25,26). To "sljepilo" traje već skoro 2000 g. Vidite, Bog je Pavlu otkrio Tajnu ("tajna" kako Biblija kaže). Bog je postavio Pavla za Apostola cijelom svijetu (gdje nema pogana ili židova). Čitamo u Pavlovim poslanicama da je smrt Kristova donijela "pomirenje" za cijeli svijet (2 Korinćanima 5:19). Drugim riječima, Bog je učinio mogućim da svatko bude spašen "pomiren", ali ne kroz Izrael i njihovo evanđelje kraljevstva (obrezanja), nego po smrću Krista na križu za grijehe svijeta, i Njegovim uskrsnućem (Kristovo evanđelje).

Ta istina je otkrivena Pavlu, ne dvanaestorici Apostola (apostoli za obrezane). Pavao je Apostol za sadašnje vrijeme koje Biblija zove" Provedba (dispenzacija) Milosti Božje". Zato su Pavlove poslanice pisane za nas danas. Kad završi ova provedba Milosti (vremenski), tada će Bog opet početi djelovati kroz Izrael kao narod. Bog nije zaboravio svoja obećanja koja im je dao u proslosti!! Ali prije nego što prihvate Krista Isusa kao Mesiju morati će proći kroz strašno vrijeme velikih Nevolja, koje će trajati zadnjih sedam godina, nakon ćega će spoznati da je Krist uistinu njihov Mesija i vjerovati će u Njega. (O Nevoljama su pisali Starozavjetni proroci, i Matej, i Marko, i Luka i Ivan, a posebno u Otkrivenju. Isto tako Petrove, Ivanove, Jakovljeve i Judine poslanice govore o tome.)

Sada dakle vidite, cijela Biblija je dana nama za učenje, ali nije sve o nama i za nas. Mi nismo dio židovskog Kraljevstva koje će biti postavljeno sa Kristom kao Kraljem na zemlji u Jeruzalemu, tada će isto i Poganski narodi biti blagoslovljeni kroz Izrael (zato su Izraelci kraljevi svećenici). Mi smo danas dio Tajne koja je otkrivena Pavlu. Mi smo udovi Tijela Kristovog i naša je buducnost i odredište u nebeskim predjelima, ne na zemlji. Danas svi ljudi mogu biti spašeni milošću kroz vjeru, vjera u završeno djelo Isusa Krista na kalvarijskom križu, ne po dobrim djelima, jer je spasenje besplatan dar Božji (Efežanima 2:8,9). Vjeruj u Krista samo i ono što je On učinio za tebe, i biti ćeš spašen i zapečaćen Duhom svetim vječno (1.Kor 15:1-4, Rim 4:25, 2.Kor 5:21, Ef 1:3; 4:30).

Poruka koja nije za današnje vrijeme milosti (Bog djeluje kroz vjeru u Mesiju i držanjem zakona). Matej 19:16 I, gle, jedan je došao i upitao ga:“Učitelju dobri, kakvo dobro djelo moram učiniti da bih imao život vječni?” 17 A on mu je odgovorio: “Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, to jest, Boga! Ali ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi.” 18 Upitao ga je: “Koje?” Isus je odgovorio: “Ne ubij! Ne počini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! 19 Poštuj oca svoga i majku; i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe! 20 Mladić mu je rekao: “Sve sam to držao od svoje mladosti. Što mi još nedostaje?” 21 Isus mu je rekao: “Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj što imaš i daj siromasima, pa ćeš imati blago u nebu; onda dođi i slijedi me. ”Matej 23:1 Tada je Isus progovorio mnoštvu i svojim učenicima 2 rekavši: “Pismoznanci i farizeji sjeli su na Mojsijevu stolicu. 3 Sve dakle što vam kažu da držite, to držite i činite, ali ne činite po njihovim djelima, jer govore a ne čine; 

Poruka za današnje vrijeme milosti (Spasenje je isključivo vjerom u Kristovo djelo, bez naših djela) Galaćanima 2:11 A da po Zakonu nitko nije opravdan pred Bogom, očito je, jer: “Pravednik će živjeti po vjeri.” 12 A Zakon nije od vjere, nego: “Čovjek koji ih izvršava, živjet će u njima." 13 Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona jer je postao za nas prokletstvom; jer je zapisano: “Proklet je svaki koji visi na drvetu” Galaćanima 5:4 Krist postaje nedjelotvoran svima vama koji se opravdavate Zakonom; otpali ste od milosti. Rimljanima 7:4 Tako ste, braćo moja, i vi umrli Zakonu po tijelu Kristovu, da možete biti oženjeni za drugog, onog koji je uskrsnuo od mrtvih, da biste donijeli plod Bogu. Rimljanima 3:28 Stoga zaključujemo: čovjek se opravdava vjerom, bez djela Zakona. "Spasenje je danas samo po vjeri!!!! Ako dodaješ bilo kakvo dobro djelo za spasenje to više nije besplatan dar, dakle, nije više spasenje, jer tada Križ Kristov postaje nedjelotvoran, ukidaš milost Božju!! Na dobro djelo se misli: vodeno krštenje, molitva, držanje zapovijedi, priznavanje grijeha, izdržati do kraja itd..."

U današnje vrijeme kada Bog udjeluje Milost (dispenzacija Milosti koja je počela sa Apostolom za neobrezane) spasenje nije: Izlazak 19 (poruka Zakona), Matej 5-7 (poruka govora na gori), Djela 2 (poruka na pedesetnici), 1.Ivanova 1:9 (priznavanje grijeha), Hebrejima 6 i 10 (svojevoljni grijeh je smrtna kazna), Jakov 2 (vjera bez djela je mrtva)--- to su sve poruke za narod Izrael koji su bili pod starim savezom i ulaze u bolji novi savez (uvjetno spasenje jer išćekuju milost na drugi dolazak Krista 1.Pet 1:13, Rim 11:25-27, Dj 3:19-21).

Danas vjernik dobija sve duhovne blagoslove u nebesima čim povjeruje u evanđelje Kristovo. Spasenje je besplatan dar milošću Božjom. Međutim, novozavjetni Izrael koji je bio aktivan za vrijeme knjige Djela apostolskih i koji će opet zaživjeti u doba velikih nevolja, primili su Duha Svetoga koji im je pomagao i tjerao da vrše novi zakon kroz čudesa i darove da bi ušli u Milenijsko kraljevstvo na zemlji, gdje će kao Kraljevi Svećenici posredovati za ostale narode (to će se ispuniti u budućnosti, Velika komisija Mat 28).-- Jer 31:31-33, Ez 36:24-27, Jl 2:28-32, Dj 2:38, Heb 8.7-13; 9:15-18; 10:16, Iv 16:13, 1.Iv 2:20.27, Jk 2:24.

Danas u provedbi (dispenzaciji) Božje Milosti, spasenje je bez naših djela i nismo pod savezom (uvjetnim ugovorom). Naša odredišta su nebeski predjeli koja trenutno okupiraju đavlovi anđeli, dok Izraelska obećanja su uvijek vezana za zemlju i vlast na njoj. Kad se sve ispuni, tada dolazi punina dispenzacije na nebu i na zemlji u Kristu--- Ef 1:10. Titu 3:5 on nas je spasio, ne po djelima pravednosti koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu: pranjem regeneracije i obnove po Duhu Svetome, 6 koga je izobilno izlio na nas po Isusu Kristu našem Spasitelju,7 da opravdani njegovom milošću, u skladu s nadom, budemo baštinici vječnoga života. 

Židovski program su vjera i djela (djela ne spašavaju njih, ali djela su njihova bila dokaz vjere--po vjeri su činili djela). Jakov 2:24 Vidite, dakle, da se čovjek opravdava djelima, a ne samo vjerom. Djela 2:38 Tada im je Petar rekao: “Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista po oproštenju grijeha; i primit ćete dar Duha Svetoga. Hebrejima 10:26 Jer ako svojevoljno griješimo pošto smo primili spoznaju istine, više nam ne preostaje žrtva za grijehe. Otkrivenje 14:12 Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu. Dok u današnje vrijeme Milosti spasenje je samo vjerom bez djela što je kontradiktorno židovskim poslanicama. Efežanima 2:8 Jer po milošću ste spašeni kroz vjeru;i to nije od vas; Božji je to dar: Rimljanima 3:28 Stoga smatramo da je čovjek opravdan vjerom bez djela zakona. Galaćanima 2:16 Znamo da se čovjek ne opravdava djelima zakona,nego vjerom Isusa Krista,i mi smo povjerovali u Krista Isusa da budemo opravdani po vjeri Kristovoj,a ne djelima zakona,:jer se djelima zakona neće opravdati ni jedno tijelo Efežanima 2:9 ne po djelima,da se ne bi tko hvastao. Rimljanima 5:1 Opravdani, dakle, vjerom, mir imamo s Bogom po Gospodu našemu, Isusu Kristu: Rimljanima 11:6 Ako pak po milosti, nije po djelima: inače milost nije više milost. Ali ako je po djelima, tada nije po milosti: inaće djelo više nije djelo. Biblija nije knjiga gdje si uzmeš stihove gdje hoćeš i što hoćeš, jer ti se kao sviđa stih. 2.Timoteju 2:15 Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema ćega stidjeti, pravilno dijeleći riječ istine. Hebrejima 1:1 Bog je mnogo puta i na različite načine nekoć govorio očevima po prorocima.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.