четвртак, 12. децембар 2019.

PRAVILNO RAZDVAJANJE REČI ISTINE

Ovo će biti teška pilula za probaviti onima koji ne znaju pravilno razdvajati riječ istine. Ali vjerujte u ono što piše u riječi Božjoj, ne pouzdajte se u ljude i ljudske predaje, sami provjerite u Bibliji (KJV). U poslanici Hebrejima se očito vidi da čovjek može izgubiti buduće spasenje. Ali poslanica Hebrejima nije pisana nama poganima za današnje vrijeme Milosti. Jer da je pisana za nas, tada bi spasenje bilo uvjetno i pod novim zakonom. Samo ime poslanice govori kome je pisana - IZRAELCIMA (Hebrejima). Treba naglasiti da su to židovski vjernici koji su povjerovali u svog Mesiju u 4.evanđelja i koji su primili Duha Svetoga u Djelima 2, govorimo o vjernicima, a ne nevjernicima kako neki uče koji iskrivljuju riječ Božju zbog neznanja.

HEBREJIMA 6:4 Jer je nemoguće one koji su jednom prosvijetljeni i okusili dar nebeski, i postali sudionici Duha Svetoga, 5 i okusili dobru riječ Božju, i snage budućega svijeta, 6 ako će otpasti, ponovo obnoviti na pokajanje kad sami sebi iznova razapinju Sina Božjega i javno ga sramote.

HEBREJIMA 10:26 Jer ako svojevoljno griješimo pošto smo primili spoznaju istine, više nam ne preostaje žrtva za grijehe, 27 nego neko strašno iščekivanje suda i gnjevnoga ognja koji će proždrijeti protivnike.

Ovdje se očito vidi da židov koji SVOJEVOLJNO griješi gubi buduće spasenje.

HEBREJIMA 3:14 Jer smo postali sudionici Kristovi ako onaj početak pouzdanja čvrsto zadržimo do kraja, Uvjet, jer ako ne izdrže do kraja, neće ući u svoj počinak tj Milenijsko kraljevsko na zemlji.

MATEJ 24:13 ali tko izdrži do kraja, taj će biti spašen.

Kome je Matej pisan? Izraelcima, istim ljudima kome je pisano u Starom Zavjetu.

MATEJ 15:24 A on im je odgovorivši rekao:“Nisam poslan drugima, već samo k izgubljenim ovcama doma IZRAELOVA!”

MATEJ 10:5 Ovu je dvanaestoricu Isus poslao i zapovjedio im govoreći: “Ne idite na put Pogana, i u grad samarijski ne ulazite; 6 nego radije pođite k izgubljenim ovcama doma IZRAELOVA. Koga će suditi Dvanaest Apostola?? IZRAELCE!

MATEJ 19:28 A Isus im je rekao: “Uistinu vam kažem da ćete vi koji me slijedite u preporodu, kad Sin čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi sjediti na dvanaest prijestolja i suditi DVANAEST PLEMENA IZRAELOVIH.

Kome je Isus poslan u 4. evanđelja? IZRAELCIMA da ispuni obećanja koja su u Starom Zavjetu dana židovima, a ne poganima!!

RIMLJANIMA 15:8 Ali govorim: Isus Krist je BIO poslužitelj OBREZANIH radi istine Božje, da potvrdi obećanja dana očevima,

Što im je Isus Krist zapovjedio da čine?? MOJSIJEV zakon, i to tako što će im dati svoga Duha koji će ih tjerati da vrše Zakon.

MATEJ 23:1 Tada je Isus progovorio mnoštvu isvojim učenicima 2 rekavši: “Pismoznanci i farizeji sjeli su na Mojsijevu stolicu. 3 Sve dakle što vam kažu da držite, to držite i činite, ali ne činite po njihovim djelima, jer govore a ne čine; Duh Sveti koji je sišao na Izraelce u Djelima 2 je obećanje koje je Bog dao Izraelcima u Starom Zavjetu.

JEREMIJA 31.31 Evo dolaze dani, govori GOSPOD, kada ću sklopiti novi savez sa domom IZRAELOVIM i s domom JUDINIM,......33 Nego ovo će biti savez koji ću sklopiti s domom IZRAELOVIM: Nakon tih dana, govori GOSPOD, stavit ću svoj ZAKON u njihovu nutrinu i upisati ga u srca njihova; i bit ću Bog njihov, a oni će biti moj narod. Budući oprost grijeha za Narod IZRAEL.

JEREMIJA 31:34 I neće svaki više učiti svoga bližnjega, i svaki svoga brata, govoreći: Spoznajte GOSPODA; jer će me svi poznavati, od najmanjega do najvećega, govori GOSPOD, jer ću oprostiti njihovu krivicu i GRIJEHA se njihova neću više spominjati. Kada će biti njihovi (IZRAELOVI) grijesi oprošteni?? Kada će Izrael kao narod primiti POMIRENJE??

Kada će vjernici iz 4 evanđelja, Djela 1-9, iz poslanice Hebrejima, Jakovljeve, Petrove, Ivanove, Judine i knjige Otkrivenja dobiti spasenje?? Odgovor je na drugi dolazak Isusa Krista na zemlju, tada će se ispuniti Starozavjetna slika blagdana DANA POMIRENJA za IZRAEL.

RIMLJANIMA 11: 25 Jer ne bih htio, braćo, da vi ne budete upućeni u ovu TAJNU, kako ne biste bili sami pred sobom mudri, jer se IZRAELU dogodila djelomična sljepoća dok ne uđe punina Pogana. 26 I tako će sav IZRAEL biti spašen, kao što je zapisano: “Sa Siona će doći Izbavitelj i otkloniti bezbožnost od JAKOVA. 27 Jer ovo je moj SAVEZ S NJIMA, kad oduzmem GRIJEHE njihove.” Dakle, postoji budući oprost grijeha za IZRAEL!! Izraelci čekaju MILOST tj oprost grijeha koji će se ispuniti na Isusov dolazak nakon 7.godina Velikih Nevolja koje čitamo u knjizi Otkrivenja. To doba još nije počelo jer je Bog umetnuo novi program Milosti koji nema veze sa Proročkim Izraelskim programom. U doba Milosti nema Izraela Božjeg, nema razlike između židova i pogana, ali to je naše doba, mi sada govorimo o Izraelskom proročkom programu. Buduća Milost koja će doći za IZRAEL na ponovni dolazak Isusa Krista.

1.PETROVA 1:13 Zato opašite bokove svoga uma, budite trezveni i potpuni se pouzdajte u MILOST koja vam se ima donijeti pri otkrivenju Isusa Krista.

Da utvrdimo, kada se IZRAELU brišu grijesi?? Kad dođu vremena OKRIJEPE tj na drugi dolazak Kristov kada Isus postavi svoje Kraljevstvo na zemlji.

DJELA 3:19 Pokajte se dakle i obratite se da vam se mogu izbrisati grijesi, kada dođu vremena okrijepe od lica Gospodnjeg.

Znajući sada sve to, sada ćemo lakše razumjeti zašto u poslanici Hebrejima vjernici mogu pasti od te Milosti koje čekaju. Znamo da jos nisu dobili oprost grijeha i da moraju izdržati do kraja. Zato i Jakov kaže vjera bez djela je mrtva, jer moraju djelima pokazati svoju vjeru, ako griješe otpast će. Isto tako smo vidjeli da je taj program prekinut tj pauziran, i kada završi ovo doba Milosti Bog će nastaviti sa Izraelskim programom.

JAKOV 1:1 Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Krista, DVANAESTERIM PLEMENIMA u raseljeništvu, pozdrav.

Nauk u 4.evanđelja, Djela 1-9, Hebrejima, Jakovljevoj, Petrovoj, Ivanovoj, Judinoj i knjizi Otkrivenja je pisan za Izraelce u doba Velikih Nevolja i Milenijskog Kraljevstva.

JAKOV 2:24 Vidite, dakle, da se čovjek opravdava djelima, a ne samo vjerom. 25 Nije li se tako djelima opravdala i Rahaba, bludnica, kad je primila glasnike i izvela ih drugim putem? 26 Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

I sad vidimo veliku razliku u nauku što se tiće spasenja duše. Budući da IZRAEL čeka Milost, oni trebaju djelima pokazati svoju vjeru, kao što su trebali i u Starom Zavjetu, s time da su Izraelci u Djelima 2 dobili Duha koji im pomaže da vrše Zakon. A mi danas nismo dobili Duha koji nas TJERA da vršimo Zakon i koji nas na sve podsjeća. Ali mi smo dobili Spasenje isključivo bez naših djela, samo vjerom. Po otkrivenju Tajne koja je dana našem Apostolu Pavlu koji poslan poganima (a u današnje vrijeme nema Izraela, svi smo neobrezani u duhu) dano nam je spasenje odmah čim povjerujemo. I mi danas stojimo u Milosti, primili smo Pomirenje, naši grijesi su oprošteni. Mi danas nismo pod ZAKONOM.

Razlika između evanđelja NEOBREZANJA i evanđelja OBREZANJA, razlika između nauka koji uči apostol neobrezanih Pavao za današnje vrijeme Milosti, i nauka koje uče 12 apostola za obrezane za prijašnje doba i buduće doba.

GALAĆANIMA 2:7 Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje NEOBREZANJA, kao Petru evanđelje OBREZANJA.

Apostola za Neobrezane Pavao kaže:

EFEŽANIMA 3:2 Ako ste čuli za raspodjelu (dispenzaciju-udjeljivanje) milosti Božje koja mi je dana za vas, 3 kako mi je otkrivenjem obznanjena tajna, 4 po kojoj, kad čitate, možete shvatiti moje razumijevanje Kristove tajne, 5 koje se u prošlim naraštajima nije obznanilo sinovima ljudskim, kao što se sada otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima po Duhu: .... 9 i osvijetliti svima što je zajedništvo tajne koja od početka svijeta bijaše skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu . Ovo doba MILOSTI u kojem sada živimo je bila TAJNA, skriveno doba u starom zavjetu i 4.evanđelja. Danas u doba Milosti je vjera bez djela, jer da bi se očitovala čudesna Milost Božja, Bog zahtijeva vjeru bez djela za opravdanje, jer nam je Bog po otkrivenju tajne objavio da je Krist učinio SVE djelo za naše spasenje!

RIMLJANIMA 4:4,5 A onomu koji radi plaća se ne računa po milosti, nego po dugu. Onomu pak koji ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost.

RIMLJANIMA 11:6 Ako pak po milosti, nije po djelima: inače milost nije više milost. Ali ako je po djelima , tada nije po milosti: inače djelo više nije djelo.

EFEŽANIMA 2:8,9 Jer milošću ste spašeni kroz vjeru; i to nije od vas; Božji je to dar: ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

GALAĆANIMA 2:21 Ne osujećujem milost Božju, jer ako opravdanje dolazi po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.

TITU 3:5-7 on nas je spasio, ne po djelima pravednosti koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu: pranjem regeneracije i obnove po Duhu Svetome, koga je izobilno izlio na nas po Isusu Kristu našem Spasitelju, da opravdani njegovom milošću, u skladu s nadom, budemo baštinici vječnoga života. Mi danas koji smo opravdani vjerom imamo mir s Bogom, stojimo u Milost Božjoj, svi grijesi su plaćeni,

RIMLJANIMA 5:1 Opravdani dakle vjerom, mir imamo s Bogom po Gospodu našemu, Isusu Kristu: 2 po kojem i imamo pristup vjerom u ovu milost u kojoj stojimo i hvalimo se u nadi slave Božje.

EFEŽANIMA 1:13 U kojega ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečačeni svetim Duhom obećanja,

2.KORINĆANIMA 5:21 Jer ga je on učinio grijehom za nas, njega koji nije upoznao grijeha, da mi u njemu postanemo pravednost Božja.

KOLOŠANIMA 2:10-13 i vi ste potpuni u njemu, koji je glava svakog poglavarstva i vlasti. U njemu ste i vi obrezani; obrezanjem koje nije učinjeno rukama, nego odlaganjem tijela grijeha putenosti po Kristovom obrezanju. Pokopani ste s njim u krštenju, u kojem ste i uskrsnuli s njim, po vjeri u djelovanje Boga, koji ga je uskrsnuo od mrtvih. I vas koji ste bili mrtvi u svojim grijesima i neobrezanju svoga tijela, oživio je zajedno s njim i oprostio vam sve prijestupe; Kristovo evanđelje koje spašava:

1.KORINĆANIMA 15:1-4 Nadalje vam, braćo , obznanjujem evanđelje koje vam propovijedah, koje ste i primili i u kojemu stojite; po kojem ste i spašeni, ako pamtite što sam vam propovijedao, osim ako ste uzalud povjerovali. Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist, prema Pismima, umro za naše grijehe i da je bio pokopan, i da je treći dan, prema Pismima, uskrsnuo:

RIMLJANIMA 3:24-26 A opravdani smo besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje koje je u Kristu Isusu: njega je Bog postavio da bude pomirilištem kroz vjeru u njegovu krv, da obznani svoju pravednost za oslobođenje grijeha koji su učinjeni prije u doba Božje strpljivosti; Da obznani, ja kažem,sada njegovu pravednost: da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.

RIMLJANIMA 4:24,25 nego i za nas kojima će se uračunati: nama koji vjerujemo u onoga koji je od mrtvih uskrisio Isusa, Gospoda našega; koji je bio predan za naše prijestupe i uskrišen za naše opravdanje.

EFEŽANIMA 4:30 I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.

CIJELA BIBLIJA JE DANA ZA UČENJE, ALI NIJE CIJELA ZA NAS DA JU SLIJEDIMO U NAUKU.

1. PORUKA PROROKA DO MATEJA

a)Pokajanje ili buduća kazna - Ezekiel 18:30, Jona 3:4,

b)Drži Zakon - Amos 2:4, Hosea 8:1, Malakija 4:4

c)Kraljevstvo za Izrael će doći – Izaija 9:6,40:1-5

2. PORUKA IVANA KRSTITELJA

a)Nastavlja učiti pokajanje i poslušnost Zakonu - Luka 3:10-11

b)Dodaje Kraljevstvo je blizu - Matej 3:2, Matej 11:11,12

c)Dodaje vodeno krštenje za otpuštanje grijeha - Marko 1:4

d)U isto vrijeme tranzicija djeluje - Ivan 3:30

3.PORUKA MESIJE ZA IZRAEL

a)Isus nastavlja učiti Zakon - Matej 5:17-20, Matej 19:17, Matej 23:2-3

b)Vodeno krsti za otpuštanje grijeha - Ivan 3:26, Luka 7:29,30

c)Ivanova i Isusova služba u isto vrijeme - Ivan 4:1,2

d)Isus dodao vjeru u "Njegovo ime" - Ivan 1:12, Ivan 3:17-18, Ivan 5:24, Matej 16:16

e)Isus dodaje "prodajte sve" - Matej 19:21, Luka 12:33

f)Isus u tranziciji poruke (kraljevstvo prema križu) - Matej 10:5, Matej 28:19 – Luka 9:3, Luka 22:36

4.PORUKA PETRA I UČENIKA (Malo stado-Ostatak)

a)Nastavljaju učiti Zakon - Djela 2:46, Djela 10:14

b)Vodeno krste za otpuštanje grijeha - Djela 2:38 , Djela 22:16

c)Nastavljaju učiti u Njegovo ime - Djela 3:6.16, Djela 4:10-12

d)Dodaju vjeru u Isusovo uskrsnuće - Djela 2:32, Djela 3:15

e)Snaga Duha svetog počinje sa Petrom i učenicima - Djela 2:33,38

f) Petar i učenici propovjedaju Krista po prorocima znano od postanka svijeta - Djela 3:21

5.PORUKA PAVLA (za danas)

a)Pavao ne nastavlja učiti zakon- Rimljanima 3:22, Rimljanima 6:14

b)Pavao ne krsti vodom za oprost grijeha - 1.Korinćanima 1:17, Rimljanima 3:25, Titu 3:5

c)Pavao prvi uči besplatno opravdanje - Rimljanima 3:24, Galaćanima 2:16

d)Pavao prvi uči značenje Kriza (zašto) -1 Korinćanima 2:7-8, Rimljanima 4:25

e)Pavlova i Petrova služba u isto vrijeme -Djela 15, 2 Petrova 3:16, Galaćanima 2:7-9

f)Pavao nije propovjedao Petrovim obračenicima - Rimljanima 15:20 , Galaćanima 2:9

g)Pavao propovijeda Krista uskrslog po otkrivenju Tajne skrivene od postanka svijeta - Rimljanima 16:25, Efežanima 3:1-10

2.TIMOTEJU: 2:15 Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema ćega stidjeti, koji pravilno razdvaja riječ istine.

Ovaj stih veli da je potrebno razdvajati riječ istine (Biblija), jesmo li pod Zakonom ili nismo, jesmo li spašeni kroz rast Izraela ili bez Izraela, jesmo li u doba što je prorečeno u Starom zavjetu ili nismo, je li spasenje samo vjerom bez djela, ili vjerom i djelima itd....

HEBREJIMA 1:1 Bog je mnogo puta i na različite načine nekoć govorio očevima po prorocima; Ovdje je zapisano da je Bog mnogo puta na različite naćine govorio. To znaći da se poruka mijenja kroz Bibliju. Bog je uvijek isti, ali njegovo djelovanje sa ljudima se mijenja kroz progresivna otkrivenja.

PROPOVJEDNIK 1:1 Za sve postoji doba, i vrijeme za svaku nakanu pod nebom: Bog u svakom dobu ima drugačiju nakanu, nije isto Bog djelovao sa Izraelom kao danas s nama.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.