четвртак, 12. децембар 2019.

SPASENJE ISTO U SVA DOBA?

Uobičajeni pogled na to pitanje je da je spasenje uvijek isto kroz cijelu Bibliju. Mnogi tzv učitelji će vam reći: "Ljudi u Starome Zavjetu su spašeni gledajući prema križu u budućnosti, a ljudi u Novome Zavjetu su spašeni gledajući prema križu u prošlosti."Takve izjave možda mogu zadovoljiti Kršćane koji rijetko čitaju Bibliju, a još manje je proučavaju. Dok Kršćani koji uzimaju Bibliju ozbiljno smatraju da to nema veze sa istinom, pogotovo kad čitaju ove stihove:

MATEJ 16:21 Od tog vremena Isus je počeo obrazlagati svojim učenicima kako mora poći u Jeruzalem i mnogo pretrpjeti od starješina i glavara svećeničkih i pismoznanaca, i biti ubijen i treći dan biti uskrsnut. 22 Tada ga je Petar odveo ustranu te ga počeo koriti govoreći: “Daleko to od tebe, Gospodine! To se tebi nipošto neće dogoditi!”
Zašto bi Petar rekao tako nešto? Zato što nije imao pojma o čemu Isus govori! Križ mu je bio totalna nepoznanica.

LUKA 31:31 Zatim je poveo sa sobom Dvanaestoricu i rekao im: “Gle, uzlazimo u Jeruzalem, i sve ono što je zapisano po prorocima o Sinu čovječjem dovršiti će se. 32 Jer će biti predan Poganima i bit će izrugivan, zlostavljan i popljuvan. 33 Onda će ga izbičevati i ubiti, a on će treći dan uskrsnuti.” 34 A oni ništa od toga nisu razumjeli; ta je besjeda bila skrivena od njih pa nisu shvatili što im je govorio.

Ljudi u Starome Zavjetu su bili spašeni gledajući prema križu?? Dvanaest apostola definitivno nisu gledali prema križu!

Činjenica da su već propovjedali evanđelje (Lk 9:1-6) čak tri godine prije nego što im je Isus počeo govoriti o svojoj smrti, pokopu i uskrsnuću dokazuje da postoji više različitih evanđelja u Bibliji. Dvanaestorica su propovjedali evanđelje Kraljevstva Izraelu (12 plemenima), što je bila radosna vijest o njihovom obećanom kraljevstvu, koje je bilo nadohvat ruke (Mat 4:23; 10:5-7). Danas postoji samo jedno evanđelje koje je Krist predao našemu Apostolu Pavlu (Gal 1:6-12). Pavao je propovjedao evanđelje spasenja, da je Krist umro za naše grijehe, pokopan i uskrsnuo za naše opravdanje (1.Kor 15:1-4; Rim 4:25). Spašeni smo milošću Božjom po vjeri u to evanđelje, ne po djelima. Takvaradosna vijest se nije nikada propovjedala prije Pavla!

Nadam se da će vam ovih pet točaka dati jasniji uvid u ono što riječ Božja uči u vezi spasenja.

1. Temelj spasenja u svakome dobu je krv Kristova. Smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista je jedina plaća za grijehe po kojemu Bog može spasiti grješnika u svakome dobu. To je isplanirano prije postanka svijeta i prorečeno u Starome Zavjetu. Međutim, nitko nije to razumio niti propovjedao kao radosnu vijest dok se to nije ispunilo. Potpuno shvaćanje te tajne je otkriveno kroz Pavlovo evanđelje, i tek od Pavla se propovjeda kao radosna vijest za spasenje (Gal 1:11,12). Kristovo djelo na križu je bila tajna kako Bog djeluje sa grješnicima u bilo kojemu dobu, ali tek je otkrivena u današnjem dobu milosti. Po vjeri su Starozavjetni sveci vršili zapovijedi zakona, i prinosili žrtve za grijehe. Bog je kroz svoju strpljivost dopuštao da krv bikova i jaraca (Heb 10:4 - slika Kristove žrtve) otpušta grijehe zato jer je Bog jedini znao da dolazi krv Kristova koja će im dati istinski oprost grijeha (Rim 3:25).

2. Uvjet za spasenje u svakome dobu je uvijek vjera. Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu (Heb 11:6). Jedanaesto poglavlje u Hebrejima jasno naučava da su ljudi prije zakona i za vrijeme zakona imali dobro svjedočanstvo od Boga jer su činili po vjeri ono što je Bog tražio od njih. Zašto je Bog prihvatio žrtvu od Abela? Jer ju je prinjeo po vjeri. Bog nikada neće prihvatiti tjelesna djela grješnika (Iv 6:63; Rim 8:8).

3. Test vjere u svakome dobu je riječ Božja. Prava vjera nije vjerovati u bilo što. Svatko vjeruje u nešto, ali svatko nema pravu istinsku vjeru (2.Sol 3:2). Istinska vjera je vjerovati u riječ Božju (Rim 10:17).

4. Sadržaj vjere nije isti u svakome dobu zato jer Bog nije govorio isto, tj nije sve otkrio u svakome dobu. Biblija je progresivna knjiga, i Bog postepeno otkriva svoje istine u svakome dobu. Bog nije otpočetka govorio ljudima da ne čine djela da bi se spasili, tj samo da vjeruju u Kristovo dovršeno djelo na križu kao što je danas tako. U prošlim dobima Bog je tražio da ljudi čine djela da bi pokazali svoju vjeru, kao što će i morati poslije ovog sadašnjeg doba milosti u kojemu se mi nalazimo. Zato i Jakov kaže da ih sama vjera ne opravdava (Jak 2:14-26). Ali kao što smo rekli sve opravdava krv Kristova. Nikada se nitko neće spasiti svojim djelima, ali u nekim dobima je potrebno po vjeri činiti djela. Noa je sagradio arku po vjeri, ali ono po čemu je dobio vječni život je krv Kristova.

5. Sudbina vjernika nije uvijek ista u svakome dobu jer Bog nije dao vjernicima kroz sva doba iste pozicije, blagoslove i odredišta. Nauk otkriven apostolu Pavlu što se tiče pozicije, blogoslova i odredišta za Tijelo Kristovo jest da se mi ne nalazimo u četiri evanđelja i u Hebrejskim poslanicama (Heb - Otk). Te knjige se tiču onih ljudi kojima je obećano


Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.