четвртак, 12. децембар 2019.

IZRAEL

Izrael je stvoren kao Božji izabrani narod. Bog je stvorio Izrael da ima privilegiran status pred Njim kao njegov osobit narod. Izrael će biti kraljevstvo svećenika koji će posredovati za cijeli svijet (Postanak 12:2, Izlazak 19:5, Matej 28:19; 1Pet 2:9). Izrael u SZ je odvojen od ostalih naroda u SZ-u (Brojevi 23:9), svi ostali su smatrani neobrezanima ili poganima. A pogani će doći njegovoj slavi u Mileniju. Izaija 62:1-3.

Božjem izabranom narodu je obećano Kraljevstvo na zemlji. Bog je obećao dio zemlje Izraelu gdje će Bog postaviti svoje Kraljevstvo na zemlji. (Postanak 13:15, Postanak 15:18, Pon Z. 34:4, Psalam 37:22, Matej 5:5, Izaija 2:2-4). To je zemlja koja je obećana Izraelu i to će se ispuniti u Mileniju.

To Kraljevstvo će vladati svijetom sa Mesijom kao Kraljem. Izraelu je obećan Mesija koji će voditi Narod Izrael u potpunu dominaciju i vlast na svijetu. (Daniel 2:44,45; Izaija 9:6,7; Jeremija 23:5,6).

Izrael će biti kanal blagoslova svim poganskim narodima kroz svjetovni utjecaj i pristup Bogu. (Postanak 12:3, 22:18, Zaharija 8:20-23, Izaija 60:3, Matej 5:16). Izrael će biti svjetlost svijeta.

Pravednost za Izrael dolazi kroz Božje saveze. Bog je dao Stari savez kao znak da će Izrael biti Narod koji slijedi Boga. Novi Savez će zamijeniti stari tako da Izrael postigne pravednost koji će im omogučiti da uđu u Kraljevstvo, naravno putem krvi Kristove. (Jeremija 31:31-34, 32:37-40, Ezekiel 36:24-27,) I naravno to će se ispuniti za Izrael kad Krist dođe na zemlju, tada Novi savez dolazi na snagu za Izrael, Rim 11:25-27.

Izrael će trebati proći kroz Tribulaciju ili Velike nevolje prije nego uđe u Kraljevstvo. Imat će Božansku zaštitu od Boga tj duhovne darove tako da bi mogli izdržati vrijeme kada Bog izlijeva svoj gnjev na zemlju. Biti će pročišćeni kao srebro tako da mogu ući u Kraljevstvo. (Daniel 9:24, ta zadnja sedmica još nije došla, Zaharija 13:8,9; Marko 13:13; 1.Pet 4:17).

Jesu nama u doba milosti dana ova obećanja? Odgovor je ne. Je li se danas ispunjavanju ta obećanja, odgovor je opet ne. Hoće li Bog ispuniti ta obećanja dana Izraelu, odgovor je Da, u budućnosti kad završi ovo doba milosti.

Morate razumjeti jednu stvar, Bog ima dvostruki plan, jedan je za nebo, a drugi za zemlju. Bog je obećao Izraelu da će vladati zemljom, dok ćemo mi biti u nebesima. Izraelski program se zove proročki i zemaljski jer je od početka to bilo otkriveno i prorokovano, naš program je nebeski i on je bio sakriven u Bogu, i zove se tajna koja je otkrivena tek nakon što je Bog prestao djelovati sa Izraelom. U Proročkom programu je Izrael uvijek glava i svjetlost svijeta, u programu tajne koje je za danas nema razlike između pogana i židova. Na kraju kad se ispuni sve za Izrael, sva ona obećanja koja su dana Izraelu u SZ, to će se ispuniti u Milenijskom kraljevstvu, i kad to završi tada će dođi dispenzacija punine vremena, gdje će sve biti u Njemu, i ono na zemlji i ona na nebu (Efežanima 1:10)

Obećanja koja su dana Izraelu u SZ-u se ni u kome slučaju ne ispunjavaju danas u doba tajne, tj u doba milosti.

1) Tajna je bila skrivena i nije dio proročkog programa. 12 Apostola su dio proročkog programa jer je to nastavak Biblijskog slijeda iz Starog zavjeta. Petar kaže u Djelima 3:19, znači nešto što je bilo otkriveno od postanka svijeta, a to su obećanja koja su dana za Izrael, Dok Pavao kaže u Rimljanima 16:25, znači nešto što je bilo sakriveno od postanka svijeta. To su dvije različite stvari.

Znači ono što je prorečeno u SZ-u ne može biti tajna. Posljedna doba Suda, Kraljevstvo, ispunjenje proročkih obećanja su prorečena, i to nije tajna. A mi danas živimo u doba tajne. Ništa se ne ispunjava danas za Izrael. Božjeg Izraela danas nema!! Danas postoji samo jedna crkva tijelo Kristovo i to su svi spašeni milošću po vjeri. Nismo pod židovskim savezima danas, danas djeluje Božja milost za sve ljude, bez obzira jesi židov ili portugalac.

2) Naše evanđelje u doba tajne je drugačije od židovskog, jer samo danas u doba tajne je otkriveno da smo spašeni milošću po vjeri, bez djela. Evanđelje kraljevstva je povezano sa Novim Savezom u kojem su potrebna djela zakona koje je upisano u njihovim srcima, gdje ih Duh tjera da vrše Zakon kao što smo i vidjeli u Jeremiji 31:31-33, Ezekiel 36:24-27. Danas Pavao jasno govori da nismo pod Zakonom, to nikad prije njega nije bilo rečeno!! Izrael će dobiti zakon u srce i tada će zakon biti uzvišen! Snaga Duha Svetoga koji će djelovati u njima, mi danas nemamo zakon u srcu.

3) Božje djelovanje sa ljudima je drugačije za vrijeme Izraela nego danas. Bog djeluje uvijek sa Izraelom na bazi svojih obećanja i Saveza, i djeluje natprirodno u fizičkom smislu. Danas Bog ne djeluje na bazi nekog saveza nego po svojoj milosti samo u duhovnom smislu.

4) U Otkrivenju i u svim proročkim knjigama se govori o svećenicima Božjim kao izabranim Božjim ljudima. U današnje doba nema svećenika. Današnja crkva kao tijelo Kristovo nije prorečeno. To je Tajna.

5) Božja svrha u proročkom Izraelskom programu je drugačija nego danas u doba milosti. Proročka svrha je uvijek to da Bog postavi svoju vlast na zemlji. Kao što i čitate u SZ, koje je slika Novog Izraelskog milenijeskog kraljevstva na zemlji. Dok Danas u doba milosti Božja svrha nije da postavi svoju vlast na zemlji. Jer ako je to Božja svrha u zadnjih 2000 g, onda Bog slabo djeluje, što je naravno laž, jer niti Bog postavlja svoju vladavinu na zemlju u ovo doba milosti, niti Bog djeluje na taj način. Tek kad završi ovo doba milosti, Bog će početi djelovati sa Izraelom i početi će postavljati tj podložiti svijet pod svoje noge. Božja svrha je danas da izgrašuje novo stvorenje tj tijelo kristovo koje će vladati u nebeskim predjelima.

6) Spasenje pogana u doba proročkog programa je uvijek bilo kroz rast Izraela, i to će se maksimalno ispuniti u Mileniju. U Doba Tajne pogani se spašavaju kroz pad Izraela. Morate shvatiti jednu stvar, kad Pavao uzima Starozavjetne stihove o poganima da će biti spašeni, ti stihovi u SZ govore za milenijsko doba, a kad ih Pavao koristi on ne spominje Izrael ni u kome kontekstu, dok u SZ pogani se uvijek spašavaju kroz Izrael. Pavao putem Duha Svetoga koristi iste stihove i stavlja ih skriveno današnje doba sa drugačijom primjenom. Nešto što nije bilo znano u SZ-u, a to da su sad pogani spašeni, bez Izraela, Zakon je maknut u stranu, spasenje je milošću Božjom po vjeri samo itd... I s tim stihovima pokazuje da sada Bog djeluje kroz cijeli svijet, ali ona obećanja koja su dana Izraelu da će biti svjetlost poganima će se ispuniti u kraljevstvu.

7) Isto tako vidimo da u Bog uvijek kažnjavao grijehe naroda Izraela zato jer su pod Savezom, i sto tako će Bog opravdano i suditi grijeh na svijetu, dok danas vidimo da Bog nikoga ne kažnjava, Bog je pomirio danas svijet sa sobom i nikome ne uračunava grijehe u doba milosti (2.Kor 5:18-21). Naravno grijesi nevjernika će biti suđeni na sudu, ali Bog danas nikoga ne kažnjava direktno kao što to vidimo u proročkom programu. Isto tako vidimo da mi danas nismo određeni za gnjev, dok je u proročkom programu gnjev određen za zadnjih 7 godina zato jer ono što čitate u Otkrivenju ne pripada današnjem dobu milosti, ono je isključivo vezano sa Izraelom, zato se i zovu Jakovljeve muke.

8) Današnji Izrael nije Božji Izrael, to su potomci istih onih koji su razapeli Isusa, progonili apostole, ubijali ih itd... Današnji Izrael kao narod je slijep i svaki Izraelac individualno koji ne prihvati Isusa kao svoga Spasitelja ide u pakao. Ne postoji danas nikakva posebna Mesijansko-židovska crkva, većinom te današnje mesijanske crkve sa hebrejskim korijenima su lažne crkve jer su religiozne i ne vjeruju u spasenje po milosti bez djela. Izrael kao nacija nema apsolutno nikakav status pred Bogom. To nije nikakva mržnja prema Izraelu što ja govorim, to je Biblijska istina. Zadnja Izraelska crkva koja je bila su bili 12 apostoli i njihovi učenici, o njima zadnje čitamo u Djelima 21 gdje su išli u Hram i bili revni što se tiće Zakona. Nakon što je hram uništen nestao je Božji Izrael, zato i Petar kaže u 2Pet 3 i odgovara onima koji su ih napadali da zašto nije Kraljevstvo došlo, pa zato jer je Bog ubacio doba milosti tj strpljivoti o kojemu Pavao piše, što je čak i vjernim židovima bilo teže razumljivo, kaže Petar. I to je bitno što je Petar rekao jer s tim naglašava da je Pavlu dana mudrost za današnje doba milosti i da će doći Kraljevstvo nakon doba milosti. Uglavnom, danas nema Božjeg Izraela, bio je za vrijeme pisanja Pavlovih poslanica, ali je nestao. Danas je na snazi već 2000 g Pavlovo evanđelje neobrezanja tj svi smo neobrezani u duhu i svima treba spasenje po milosti, bilo židovu ili poganinu.

Još jednu stvar da napomenem, Bog nema apsolutno nikakve veze sa stvaranjem države Izrael koje se dogodilo 1948 g. To nije nikakvo ispunjenje Biblijskog proročanstva, jer mi nismo u dobu proročanstva i Bog ne ispunjava proročanstvo sa ljudima koji odbijaju mesiju. Uostalom, to je geopolitička tvorevina UN-a i znamo tko je bog ovoga svijeta, Sotona. Isto tako prošlo je već 70 godina o tog događaja, a po Bibliji znamo da postoji samo 7 godina za narod Izrael prije dolaska Krista. Stvaranje današnje države Izrael je planirano već u 19.stoljeću kroz Cionistički pokret. A cionizam nema nikakve veze sa Božjim proročanstvom i riječju Božjom. Tako dakle ti događaji nemaju nikakve veze sa Biblijom, to samo ljudi koji imaju bujnu maštu i koji ne razumiju Bibliju mogu tvrditi takve stvari. Bog je rekao u Bibliji da će imati svoju zemlju ako se pokaju i prihvate Isusa kao svog mesiju. Bog je rekao da će On tada skupiti Izraelce u njihovu obećanu zemlju i to kad Krist dođe. 1948 godina nema nikakve veze s tim. Zapamtite Sotona sve kopira i preokreće, danas smo pod milošću, a on propovjeda zakon i spasenje po djelima, tako isto u tribulaciji će zavesti svijet sa lažnim kristom tj Antikristom. Stoga i stvaranje današnjeg Izraela je povezano sa njegovim planom jer on sve kopira i izokreće. Sotona je bog ovoga svijeta i on kontrolira događaje na ovome svijetu.

Hoće li Bog iskoristiti te događaje za buduće doba tribulacije, naravno da hoće, Bog zna budućnost i iskoristit će ovaj Izrael, samo zapamtite da prvi koji stvori savez sa ovim Izraelom je Antikrist, a oni će opet sagraditi Hram i klati će žrtve za grijehe, negirajući tako Krista kao jedinu pravu žrtvu, i tada će Bog uzdići opet Božji Izrael. Ali poanta svega je da danas nema Božjeg Izraela. Meni danas nije bitniji Izraelac od Arapa ili Mongola, Bog želi da se svi ljudi spase, nema pristranosti danas kod Boga, kao što je bilo u SZ-u ili 4 evanđelja ili u doba tribulacije. Tada je Bog djelovao sa Izraelom isključivo, poganin je mogao doći do Božjih blagoslova samo putem Izraela, danas svi ljudi imaju direktan pristup Bogu po vjeri.

Petar Bradvić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.