четвртак, 12. децембар 2019.

ČISTO I NEČISTOPojam čistog i nečistog prvi put susrećemo u izveštaju o Potopu. O tome izveštava Mojsije. Dakle, mnogo kasnije nego što su životinje stvorene. Delo Božijeg stvaranja je u potpunosti bilo dobro. "I stvori Bog svakovrsnu zverad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro, 1 Moj 1,25. Dok nije ušao greh, na celoj zemlji je vladala harmonija među životinjama. Hranile su se biljem kao čovek, ali s padom u greh došlo je prokletstvo i smrt, senka zla je zahvatila životinjski svet.


Bog Adamu nije dozvolio da se hrani životinjama dok Noju posle potopa, dozvoljava. Razlog zbog čega dozvoljava da se jede meso posle potopa su velike prirodne promene posle potopa. Životinje su se počele međusobno ubijati i jesti i nije bilo razloga da se čoveku ne dozvoli da jede meso, 1.Moj 6 ,11-21. U očima Božijim zemlja se iskvarila - ta svako se stvorenje na zemlji izopačilo. Izopačile su se i čiste i nečiste životinje. 1 Moj. Bog kaže Noji: Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dadoh kao što vam dadoh zeleno bilje. Ljudima u vreme Nojino je dato da jedu sve vrste životinja. Tek u Mojsijevo vreme Bog objavljuje zabranu jedenja nečistih životinja i tačan opis koje su čiste koje nečiste.


Prvi razloga zašto je Bog dao tu podelu je da bi Jevreje (čiste) odelio od ostalih paganskih naroda (nečisti), a drugi da bi slikovito ukazao na nejevreje koji će imati udela u spasenju. U barku Nojinu, koja je slika crkve, ušle su i čiste i nečiste životinje. Tako isto i članovi Crkve su i Jevreji, koji su sebe smatrali čistima, i pagani, koje su Jevreji smatrali nečistima. Ovo se vidi u događaju sa Petrom u Djela.10 :15. Što je Bog proglasio čistim, ti ne nazivaj poganim. Prvi put se Evanđelje trebalo propovedati u Kornelijevom domu i Bog je na takav način presvedočio Petra da su vrata spasenja otvorena i paganima. Tako da su razlike su izbrisane kako među Jevrejima i paganima, tako između čistih i nečistih životinja.


U nastavku Pavle objašnjava da opet misli na one koji su smatrali da Zakon čistog i nečistog nije ukinut. 16 stih: " sve je čisto čistima, okaljanima pak i nevjernima nije ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest. Ispovedaju da Boga poznaju a djela ga niječu". Rim 14,17: "Ta Kraljevstvo Božije nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetom." 1Kor 8, 8: "Jelo nas neće približiti Bogu. Niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo." Jelo ne utiče na našu pobožnost. Kad čovek doživi reformu u Duhu Svetom i prosvetljen Rečju tada se na njemu ispunjavju reči: "Koga Sin oslobodi, zaista je slobodan." 

Nama hrišćanima zapoveđeno je samo da ne jedemo meso prinešeno idolima, udavljeno i sa krvlju, Dela 15:20

Ivan Atila

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.