DA LI STE SPAŠENI?


Na ovo pitanje bi trebalo odgovoriti sa DA ili NE, ali to gotovo nikada nije slučaj. Neki od najčešćih odgovora su:

- Radim najbolje što mogu.
- Isusa sam učinio Gospodarem svog života.
- Verujem u Boga.
- Kršten sam.
- Član sam crkve.
- Pridržavam se zapovesti.
- Ja sam u osnovi dobra osoba.
- Oduvek sam bio hrišćanin.
- Nikad nisam učinio ništa loše.

Iako su ovi odgovori zanimljivi, nijedan od njih ne odgovara na pitanje. Jedan od razloga zašto ljudi daju ove neodgovarajuće odgovore je taj što ne razumeju pitanje.

Pitanje: "Jeste li spašeni?" pita da li ste verovali Hristovoj prolivenoj krvi na krstu kao plaćanje za svoje grehe. Nije pitanje o onome što se radilo vama ili drugima.

Svi neodgovorni odgovori odnose se na nešto što čovek čini, ali spasenje je ono što je Hrist već učinio za nas. Apostol Pavle je jasno rekao evanđelje našega spasenja:

"Jer sam vam predao pre svega ono što sam takođe primio, kako je taj Hrist umro za naše grehe prema Svetim pismima;
I da je pokopan i da je uskrsnuo treći dan prema Svetim pismima." 
(1. Korinćanima 15: 3-4)

Krv Hristova kupila je ono što nismo mogli sami zaraditi.

"U kome imamo iskupljenje kroz njegovu krv, čak i oproštenje greha:"  (Kološanima 1:14)

Ne možemo biti dovoljno dobri da bismo stekli spasenje jer  "nema niti jednog pravednog"  (Rim 3,10) i  "svi su sagrešili"  (Rim 3,23). " Plata za greha je smrt"  (Rimljanima 6:23). Da bismo se spasili, moramo prestati verovati sebi i verovati plaćanju krvi koju je Hrist već izvršio u naše ime!

 "Jer milošću ste spašeni verom; i to ne od sebe: to je dar Božji:
 Ne od dela, da se neko ne pohvali."  (Efežanima 2: 8-9)

"Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom preporoda i obnovljenjem Duha Svetoga" (Titu 3:5)

Znajući da smo grešnici i da je Hrist umro za nas, trebali bismo odgovoriti stavljajući svoju veru u Hristovu žrtvu za naše grehe. Jednog dana će svi položiti svoj račun Bogu. Zašto danas ne bismo rešili pitanje svog spasenja? 

Prihvati dar večnog života na biblijski način:

“Jer ako ustima svojim priznaješ Gospoda Isusa i u srcu svome poveruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen.” (Rimljanima 10,9)

“Jer: Svaki koji prizove ime Gospodnje, bit će spašen.” (Rimljanima 10,13)

Veruj Hristu kao svom Spasitelju i sada moli ovu jednostavnu molitvu:

“Dragi Gospode, priznajem da sam grešnik i trebam tvoje spasenje. Verujem da je Isus umro na krstu i platio za moje grehe. Oprosti mi moje grehe, uđi u moje srce i spasi moju dušu." Amin


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.